Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2019
English
a A
Ngày 23/01/2011-14:12:00 PM
Quyết định số 29/QĐ-BKH ngày 13/1/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban điều hành phía Việt Nam của Diễn đàn giao lưu và hợp tác Việt - Pháp về kinh tế và tài chính

Điều 1: Thành lập tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban điều hành phía Việt Nam của Diễn đàn đối thoại và giao lưu Việt-Pháp về kinh tế và tài chính.

Điều 2: Ban điều hành có các thành viên sau đây:

1. GS. Đỗ Quốc Sam, Đồng chủ tịch Diễn Đàn - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Quang Thái, Chuyên viên cao cấp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Điều phối viên.

3. Ông Hoàng Minh Hải, Phó trưởng ban Ban Phân tích và Dự báo kinh tế Vĩ mô, Viện Chiến lược Phát triển - Tổng thư ký.

4. Ông Lê Anh Sơn, Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược Phát triển - Thành viên.

5. Ông Nguyễn Công Liêm, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Thành viên.

6. Ông Đoàn Thọ Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại - Thành viên.

Điều 3: Ban điều hành có các nhiệm vụ sau đây:

- Phối hợp với phía Pháp và các Bộ ngành liên quan xây dựng phương hướng và chương trình hoạt động của Diễn Đàn phù hợp với mục đích và nội dung thoả thuận giữa hai nước.

- Phối hợp sự hoạt động của các bộ phận chức năng trong Bộ và các cơ quan hữu quan nhằm triển khai các hoạt động của Diễn đàn. .

- Quyết định thành lập Ban chương trình và phê duyệt đoàn đại biểu phía Việt Nam đối với hội nghị Diễn Đàn cấp quốc gia hàng năm; Quyết định các nhóm nghiên cứu phía Việt Nam tham gia nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt- Pháp.

- Cho ý kiến về nội dung các báo cáo hoạt động hàng năm của Diễn Đàn trước khi trình Lãnh đạo Bộ và Chính phủ.

- Cho ý kiến về phương hướng giải quyết những vấn đề phát sinh khác trong quá trình hoạt động của Diễn Đàn.

Điều 4: Giao Viện Chiến lược Phát triển và cơ quan đối tác với đại diện cơ quan Hỗ trợ phát triển Trao đổi Công nghệ Kinh tế và Tài chính (A.D.E.T.E.F.) Pháp tại Việt Nam, phối hợp với các Vụ, Viện liên quan trong Bộ và các cơ quan khác nhằm tổ chức triển khai các nội dung và chương trình hoạt động của Diễn đàn đã được duyệt.

- Cử cán bộ tham gia các nhóm nghiên cứu hỗn hợp trong khuôn khổ Diễn đàn Việt - Pháp.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ quản lý các nguồn tài chính và vật chất dành riêng cho hoạt động của Diễn đàn và phối hợp với các bộ phận chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện hậu cần cần thiết nhằm đảm bảo cho các hoạt động của Diễn Đàn được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

- Định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ và chuẩn bị báo cáo hàng năm để Lãnh đạo Bộ trình Thủ Tướng Chính phủ về hoạt động của Diễn đàn sau khi có ý kiến của Ban điều hành.

Điều 5: Văn phòng, Vụ Kinh tế Đối ngoại và các vụ, viện liên quan theo chức năng chuyên môn của mình có nhiệm vụ hỗ trợ triển khai các hoạt động của Diễn Đàn đảm bảo hiệu quả và thiết thực.

Điều 6: Các ông Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Đối ngoại, các thành viên Ban chỉ đạo và các vụ, viện liên quan trong Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.