Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2019
English
a A

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2019 (20/05/2019-16:33:00 PM) Công văn số 3147/BKHĐT-TH ngày 15/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đề nghị góp ý Dự thảo Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) (20/05/2019-16:19:00 PM) Công văn số 3251/BKHĐT-QLĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Góp ý dự thảo Luật đầu tư công (sửa đổi) (06/05/2019-17:21:00 PM) Văn bản số 2867/BKHĐT-TH ngày 06/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Rà soát danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Bộ giao cho UBND cấp tỉnh tiếp nhận (25/04/2019-17:45:00 PM) Công văn số 2592/BKHĐT-VP ngày 23/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Viện Chiến lược phát triển (10/04/2019-10:45:00 AM) Thông báo số 297/TB-VCLPT ngày 08/4/2019 của Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.