Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018
English
a A

Mời tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (20/09/2018-15:41:00 PM)
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 (20/09/2018-10:59:00 AM) (MPI) – Ngày 14/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6453/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.
Rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư những chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 (11/09/2018-14:43:00 PM) (MPI) – Ngày 07/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6289/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương về việc rà soát kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư những chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018.
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 (31/08/2018-16:58:00 PM) Công văn số 6092/BKHĐT-TH ngày 30/8/2018.
Triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư công (16/08/2018-21:29:00 PM) (MPI) - Ngày 14/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 5592/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư công.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.