Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018
English
a A

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 (08/11/2018-16:12:00 PM) 7933/BKHĐT-TTr
Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 10 và 10 tháng năm 2018 (24/10/2018-13:41:00 PM) (MPI) – Ngày 18/10/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 7407/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 10 và 10 tháng năm 2018.
Hướng dẫn việc sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (02/10/2018-15:25:00 PM) (MPI) – Ngày 28/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6900/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương về việc hướng dẫn việc sử dụng vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020.
Mời tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (20/09/2018-15:41:00 PM)
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 (20/09/2018-10:59:00 AM) (MPI) – Ngày 14/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6453/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.