Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 03/08/2018-14:56:00 PM
Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung

Tiểu sử tóm tắt
Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung

Họ và tên:

Nguyễn Văn Trung

Ngày sinh:

15 tháng 01 năm 1961

Quê quán:

Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Dân tộc:

Kinh

Tôn giáo:

Không

Trình độ văn hoá:

10/10

Trình độ chuyên môn:

Tiến sỹ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp

Ngày vào đảng:

06/5/1995

Ngày chính thức:

06/5/1996

Chức vụ hiện nay:

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng uỷ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thông tin truyền thông, bưu chính viễn thông, xây dựng; khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; y tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các hoạt động liên quan đến thanh niên, phụ nữ, dân số và gia đình; lao động, văn hóa, thể thao; khoa học, công nghệ; giáo dục đào tạo; tài nguyên, môi trường; phát triển bền vững; thanh tra kế hoạch, đầu tư; thi đua, khen thưởng (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác quốc phòng, an ninh (hỗ trợ Bộ trưởng) và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

- Phụ trách theo dõi vùng trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

- Làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Bộ và phụ trách công tác nghiên cứu khoa học trong cơ quan Bộ; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến của Bộ.

- Tham gia và làm Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào phụ trách các công tác liên quan đến Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào (trừ nội dung liên quan đến vốn, hỗ trợ), các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

Đơn vị phụ trách:

Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị; Vụ Quản lý các khu kinh tế; Vụ Lao động, văn hóa, xã hội; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông; Thanh tra Bộ.

Địa chỉ cơ quan:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

080.44469

E-mail:

nguyenvantrung@mpi.gov.vn

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.