Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2019
English
a A
Ngày 03/08/2018-14:56:00 PM
Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung

Tiểu sử tóm tắt
Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung

Họ và tên:

Nguyễn Văn Trung

Ngày sinh:

15 tháng 01 năm 1961

Quê quán:

Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Dân tộc:

Kinh

Tôn giáo:

Không

Trình độ văn hoá:

10/10

Trình độ chuyên môn:

Tiến sỹ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp

Ngày vào đảng:

06/5/1995

Ngày chính thức:

06/5/1996

Chức vụ hiện nay:

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng uỷ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; y tế chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các hoạt động liên quan đến thanh niên, phụ nữ, dân số và gia đình; lao động, văn hóa, thể thao; thanh tra kế hoạch, đầu tư, thi đua, khen thưởng (hỗ trợ Bộ trưởng); công tác báo chí của Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

- Phụ trách theo dõi vùng trung du và miền núi phía Bắc.

- Tham gia các Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

Đơn vị phụ trách:

Vụ Quản lý các khu kinh tế; Vụ Lao động, văn hóa, xã hội; Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông; Thanh tra Bộ; Báo Đầu tư; Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

Địa chỉ cơ quan:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

080.44469

E-mail:

nguyenvantrung@mpi.gov.vn

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.