Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 11/12/2019-08:13:00 AM
Thứ trưởng Trần Quốc Phương

Tiểu sử tóm tắt
Thứ trưởng Trần Quốc Phương

Họ và tên:

Trần Quốc Phương

Ngày sinh:

Ngày 03 tháng 10 năm 1974

Quê quán:

Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Dân tộc:

Kinh

Tôn giáo:

Không

Trình độ văn hoá:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp

Ngày vào đảng:

24/7/1995

Ngày chính thức:

24/7/1996

Chức vụ hiện nay:

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổng hợp các vấn đề về kinh tế vĩ mô và đầu tư công nói chung; dự báo kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng lãnh thổ; tài chính, tiền tệ, giá cả; chương trình mục tiêu quốc gia; thẩm định đầu tư, giám sát đầu tư; công tác quy hoạch; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, hàng năm (hỗ trợ Bộ trưởng); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng, quý, năm; công tác báo chí của Bộ; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

- Phụ trách theo dõi vùng duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên.

- Tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia, Ủy ban liên ngành do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập trong lĩnh vực phụ trách hoặc được Bộ trưởng phân công.

Đơn vị phụ trách:

Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia; Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ Tài chính, tiền tệ; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Vụ Quản lý quy hoạch; Báo Đầu tư; Tạp chí Kinh tế và Dự báo; Trung tâm Tin học; Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Địa chỉ cơ quan:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

E-mail:

tranquocphuong@mpi.gov.vn

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.