Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 21/08/2009-15:26:00 PM
Phân bổ bổ sung 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009
Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định giao 20.000 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 cho các Bộ, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngành Giao thông vận tải được giao 8.600 tỷ đồng

Cụ thể, bố trí cho ngành Giao thông vận tải 8.600 tỷ đồng, ngành thủy lợi 4.400 tỷ đồng, các dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện và các bệnh viện tuyến tỉnh theo Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội 2.000 tỷ đồng và các dự án Chương trình kiên cố hóa trường lớp 1.500 tỷ đồng. Các dự án ký túc xá sinh viên 3.500 tỷ đồng (có quyết định riêng).
Thủ tướng chỉ đạo đối với các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, giao cho các Bộ, địa phương tổng số vốn và danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Căn cứ tình hình triển khai cụ thể của từng dự án, các Bộ, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho từng dự án trong danh mục đã được giao.
Đối với các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, Thủ tướng yêu cầu giao tổng số vốn cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng ký phân bổ vốn cho từng dự án theo đúng Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
Các Bộ, địa phương phân bổ kế hoạch năm 2009 vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung được giao cho từng dự án theo đúng nguyên tắc quy định tại Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 và Quyết định số 350/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ cũng như các quy định tại Quyết định này./.

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

    Tổng số lượt xem: 848
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.