Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 30/03/2015-15:55:00 PM
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ trong thời gian ít nhất 60 ngày để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Thông tin góp ý xin gửi về: Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16/4/2015. Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Email: quachngoctuan@gmail.com và namphuong.mpi@gmail.com./.


File đính kèm:
DANH_MUC_DIEU_KIEN_DTKD_AP_DUNG_NHA_DTNN.rar
2015.03.27_ND_LDT_(ban_in_final).docx

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4852
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.