Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 27/10/2015-14:58:00 PM
Tình hình kinh - tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2015 tỉnh Kon Tum

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

- Trồng trọt

+ Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2015: Tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ Mùa 2015 tỉnh Kon Tum là: 64.069 ha, tăng 2,78% (+1.732 ha) so với vụ Mùa năm 2014. DTGT cây hàng năm vụ Mùa tăng chủ yếu do diện tích cây sắn tăng.

Cây lúa DTGT: 16.697 ha, tăng 1,94% (+317 ha) so vụ Mùa năm 2014. Trong đó: Cây lúa ruộng DTGT: 12.083 ha, tăng 5,4% (+624 ha) so vụ Mùa năm 2014; Cây lúa rẫy DTGT: 4.614 ha, giảm 6,2% (-307 ha) so vụ Mùa năm 2014. Diện tích gieo trồng cây lúa rẫy giảm do hiệu quả kinh tế không cao.

Cây ngô DTGT: 5.572 ha, giảm 4,78% (-280 ha) so vụ Mùa năm 2014. Diện tích ngô giảm chủ yếu do diện tích trồng ngô ven sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum nay đã được quy hoạch đất khu đô thị.

Cây sắn DTGT: 39.649 ha, tăng 4,22% (+1.605 ha) so vụ Mùa năm 2014. Diện tích gieo trồng cây sắn tăng do năm nay giá sắn tăng, sản phẩm tiêu thụ ổn định nên người dân đã tận dụng một số diện tích đất trống và diện tích cây ngô, cây lúa rẫy không đạt hiệu quả chuyển sang trồng sắn.

Rau các loại DTGT: 1.198 ha, tăng 7,64% (+86 ha) so vụ Mùa năm 2014.

Đậu các loại DTGT: 418 ha, giảm 0,48% (-2 ha) so vụ Mùa năm 2014.

Cây lạc DTGT: 209 ha, tăng 1,95% (+4 ha) so vụ Mùa năm 2014.

Đến nay cây trồng vụ Mùa sinh trưởng và phát triển tốt, nhưng cũng đã xuất hiện hiện tượng sâu bệnh trên cây lúa. Tuy nhiên, các trạm Bảo vệ thực vật và UBND các xã, phường đã chủ động hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh cho bà con nông dân ngay từ khi bệnh mới xuất hiện nên hầu hết các loại sâu, bệnh hại phát sinh đều được phòng trừ kịp thời.

+ Diện tích cây lâu năm: Tính đến thời điểm ngày 15/10/2015, tổng diện tích cây lâu năm trên địa bàn tỉnh là: 93.183 ha, tăng 1,02% (+944 ha) so cùng kỳ năm trước.

Diện tích cây cao su là 74.625 ha, giảm 0,39% (-292 ha), trong đó: diện tích trồng mới là 384 ha, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do giá mủ cao su thời gian gần đây giảm nên người dân giảm đầu tư và trồng mới.

Diện tích cây cà phê là 15.248 ha, tăng 8,1% (+1.141 ha), trong đó: diện tích trồng mới là 1.157 ha. Do những năm gần đây giá cà phê luôn ổn định vì vậy người dân đã tập trung đầu tư trồng mới, chăm sóc cây cà phê.

- Chăn nuôi

Từ ngày 02/10/2015 đến ngày 06/10/2015 tại Thôn Ngọc Yên, Xã Đăk Xú, Huyện Ngọc Hồi có hiện tượng gia cầm ốm và chết tại 01 hộ chăn nuôi, nguyên nhân gia cầm bị chết là do mắc bệnh Cúm gia cầm H5N1, các cơ quan thú y, UBND xã và hộ chăn nuôi đã tiêu hủy 2.701 con, trong đó số gia cầm đã chết khoảng 1.500 con, đến nay không xuất hiện gia cầm ốm và chết.

b) Lâm nghiệp

Tính đến thời điểm 15/10/2015, diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn tỉnh đạt 1.998 ha, tăng 2,46% (+48 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng. Tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra 8 vụ cháy rừng, với tổng diện tích thiệt hại (mức độ thiệt hại từ 40-60%) là 34,29 ha, tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 15/10/2015, trên địa bàn tỉnh xảy ra 55 vụ vi phạm phá rừng với diện tích thiệt hại là 4,15 ha, giảm 55 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Công tác khai thác lâm sản: tính đến thời điểm 15/10/2015 sản lượng gỗ khai thác được 20.845 m3, tăng 24,79% (+4.141 m3) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng là do công tác khai thác gỗ rừng trồng nguyên liệu giấy và khai thác tận dụng tỉa thưa nuôi dưỡng rừng trồng khác tăng so với cùng kỳ. Sản lượng củi khai thác được là: 228.000 Ste, tăng 11,56% (+23.621 Ste) so với cùng kỳ năm trước.

c) Thủy sản (có đến 15/10/2015)

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước tính là 570 ha tăng 5,17% (+28 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản phẩm thuỷ sản ước tính 2.758 tấn, tăng 10,28% (+257 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Sản lượng nuôi trồng nước ngọt ước tính 1.638 tấn, tăng 10,15% (+151 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng khai thác nước ngọt ước tính 1.120 tấn, tăng 10,45% (+106 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản phẩm thuỷ sản tăng chủ yếu do diện tích nuôi trồng tăng 5,17% (+28 ha) so với cùng kỳ năm trước, bên cạnh đó việc khai thác đánh bắt trên các lòng hồ thủy lợi, thuỷ điện thuận lợi nên các hộ khai thác đã tăng đầu tư phương tiện đánh bắt, do vậy sản lượng thuỷ sản tăng lên.

2. Công nghiệp

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2015:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2015 ước tính tăng 5,98% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 10 năm 2015 tăng so cùng kỳ năm trước chủ yếu do chỉ số ở ngành công nghiệp chế biến tăng (tăng 16,35%), nguyên nhân năm nay nguồn cung cấp nguyên liệu sắn tương đối dồi dào, sản phẩm tinh bột sắn sản xuất ra có thị trường tiêu thụ ổn định nên sản lượng sản xuất tăng; ngành sản xuất cung cấp nước, thu gom và xử lý rác thải tăng 4,60% so cùng kỳ. Riêng 2 ngành sản xuất có chỉ số sản xuất giảm là ngành công nghiệp khai thác khoáng sản và ngành sản xuất và phân phối điện; cụ thể ngành công nghiệp khai thác khoáng sản có chỉ số sản xuất giảm 10,45%, nguyên nhân chủ yếu là do Công ty TNHH MTV khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai - Kon Tum ngừng khai thác quặng sắt trên địa bàn tỉnh; Ngành sản xuất và phân phối điện giảm 10,05% do các đơn vị sản xuất điện chủ động điều tiết giảm công suất các nhà máy nhằm ổn định lượng nước trên các hồ chứa để duy trì hoạt động.

So với tháng trước chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2015 ước tính tăng 6,87%; Trong đó ngành công nghiệp khai thác tăng 13,55% do nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng các tháng cuối năm tăng nên các đơn vị đã tăng sản lượng sản xuất, ngành công nghiệp chế biến tăng 6,95% do các nhà máy sản xuất tinh bột sắn đang trong thời gian sản xuất ổn định, lượng tinh bột sắn sản xuất tăng, ngành sản xuất phân phối điện tăng 6,29% so tháng trước.

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2015:

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2015 tăng 6,74% so cùng kỳ năm trước; trong đó tăng chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến (tăng 14,95%), nguyên nhân là do sản phẩm đường, tinh bột sắn sản xuất tăng; ngành khai thác cung cấp nước, thu gom và xử lý rác thải tăng 3,37%; ngành sản xuất điện giảm nhẹ so cùng kỳ (giảm 4,57%), nguyên nhân là do năm nay tình hình nắng hạn kéo dài hơn so với năm trước nên các đơn vị đã chủ động điều tiết giảm công suất hoạt động của các nhà máy nhằm ổn định sản lượng điện sản xuất trong mùa khô; ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ước tính chỉ số sản xuất giảm 12,58% do Công ty TNHH MTV khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai - Kon Tum ngừng khai thác quặng sắt trên địa bàn tỉnh.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất trong 10 tháng năm 2015 như sau: Đá xây dựng khai thác 484.974 m3, giảm 6,83% so cùng kỳ năm trước; Tinh bột sắn sản xuất 161.224 tấn, tăng 106,17% so cùng kỳ năm trước; lượng đường sản xuất 11.664 tấn, tăng 21,45% so cùng kỳ năm trước; bàn, ghế sản xuất 162.399 chiếc, bằng 86,44% so cùng kỳ, điện sản xuất 636,44 triệu Kwh, bằng 92,23% so cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng của năm 2015 chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 51,66 % so cùng kỳ năm trước. Trong đó tăng cao nhất thuộc ngành sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 83,31%), nguyên nhân chính do sản lượng tinh bột sắn sản xuất tăng cao nên lượng xuất kho tiêu thụ cũng tăng theo đã làm cho chỉ số tiêu thụ nhóm ngành chế biến thực phẩm tăng mạnh; sản phẩm sản xuất thuộc các ngành như sản xuất trang phục, sản xuất hóa chất, sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại… tình hình xuất kho tiêu thụ ổn định và tăng tương ứng theo sản lượng sản xuất ra. Riêng ngành sản xuất bàn, ghế chỉ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất giảm (giảm 15,23%) do thị trường xuất khẩu khó khăn, các đơn vị sản xuất ra sản phẩm chủ yếu tiêu thụ trong thị trường nội địa nên lượng tiêu thụ chậm.

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thời điểm 01/10/2015 giảm 18,77% so cùng thời điểm tháng trước; trong đó mức giảm thấp nhất thuộc ngành chế biến thực phẩm (giảm 31,42%), nguyên nhân thời điểm hiện tại Công ty cổ phần Đường Kon Tum tạm ngừng sản xuất thời vụ, không có sản phẩm nhập kho, chỉ xuất kho tiêu thụ nên chỉ số tồn kho ngành này giảm mạnh; các ngành sản xuất còn lại tình hình tiêu thụ sản phẩm sản xuất tương đối thuận lợi nên chỉ số tồn kho sản phẩm đều giảm so cùng thời điểm tháng trước. So cùng thời điểm năm trước chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 58,62%; Trong đó tăng cao nhất là ngành chế biến thực phẩm (tăng 115,78%), nguyên nhân tăng do là đang chính vụ thu hoạch nguyên liệu, sản lượng tinh bột sắn sản xuất và nhập kho tăng cao; ngành chế biến gỗ tăng 48,17% do lượng xuất khẩu thấp, chủ yếu bán trong thị trường nội địa nên lượng tiêu thụ chậm; các ngành sản xuất khác chỉ số tồn kho đều giảm so cùng thời điểm năm trước.

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong 10 tháng năm 2015 vẫn duy trì hoạt động sản xuất ổn định, một số nhóm ngành có chỉ số sản xuất tăng cao. Đánh giá chung toàn ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến luôn hoạt động ổn định và có mức tăng trưởng cao nhất, nguyên nhân trong năm nguồn nguyên liệu sắn tương đối dồi dào, sản phẩm tinh bột sắn sản xuất ra có thị trường tiêu thụ ổn định, các đơn vị đã tập trung thu mua nguyên liệu để sản xuất nên sản phẩm tinh bột sắn sản xuất tăng cao; Ngoài ra Công ty cổ phần Đường Kon Tum có thời gian hoạt động sản xuất dài hơn so với năm trước nên sản phẩm đường sản xuất cũng tăng. Các ngành sản xuất khác như sản xuất trang phục, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại…hoạt động tương đối ổn định. Ngành sản xuất sản phẩm bàn, ghế trong năm vẫn còn gặp khó khăn, nguyên nhân là do thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất và khó khăn về nguồn tài chính, chưa tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu ra nên các đơn vị hạn chế sản xuất, tuy nhiên đến các tháng cuối năm tình hình sản xuất có thuận lợi hơn nên các đơn vị sản xuất đang xúc tiến tăng sản lượng sản xuất. Bên cạnh, ngành khai thác khoáng sản có chỉ số sản xuất giảm so cùng kỳ, nguyên nhân là do Công ty TNHH MTV khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai - Kon Tum đã ngừng khai thác quặng sắt trên địa bàn tỉnh. Đối với ngành sản xuất điện, sản lượng điện sản xuất trong 10 tháng năm 2015 giảm nhẹ so cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chủ yếu do năm nay tình hình nắng hạn kéo dài hơn so năm trước nên các đơn vị sản xuất điện chủ động điều tiết công suất nhằm ổn định sản xuất.

3. Vốn đầu tư

- Ước tính thực hiện vốn đầu tư phát triển tháng 10 năm 2015 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt: 91.853 triệu đồng, Chia ra:

Nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt: 69.808 triệu đồng, chiếm 76,00% trong tổng số nguồn vốn, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông nông thôn, giáo dục, y tế, .... Trong đó: Nguồn vốn cân đối Ngân sách tỉnh đạt 9.452 triệu đồng, chiếm 13,54%; Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 30.560 triệu đồng, chiếm 43,78%; Nguồn vốn ODA đạt 21.420 triệu đồng, chiếm 30,68%; Nguồn vốn Xổ số kiến thiết đạt 6.090 triệu đồng, chiếm 8,72% và nguồn vốn khác đạt 2.286 triệu đồng, chiếm 3,27% trong tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt: 20.795 triệu đồng, chiếm 22,64% trong tổng số nguồn vốn, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh . Trong đó: Nguồn vốn cân đối Ngân sách huyện đạt 7.025 triệu đồng, chiếm 33,78%; Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 12.250 triệu đồng, chiếm 58,91% và nguồn vốn khác đạt 1.520 triệu đồng, chiếm 7,31% trong tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp xã đạt: 1.250 triệu đồng, chiếm 1,36% trên tổng số nguồn vốn.

- Ước tính thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum 10 tháng đầu năm 2015 đạt 956.546 triệu đồng, bằng 99,01% so với cùng kỳ, đạt 78,05% kế hoạch, chia ra:

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt: 720.053 triệu đồng, tăng 20,10% so với cùng kỳ, đạt 76,29% kế hoạch.

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt: 231.866 triệu đồng, bằng 63,64% so với cùng kỳ, đạt 82,33% kế hoạch.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 4.627 triệu đồng: tăng 211,18% so với cùng kỳ.

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 10 năm 2015 đạt 1.000.553 triệu đồng, tăng 2,19% so với tháng trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 828.475 triệu đồng, chiếm 82,80% trong tổng mức và tăng 2,33% so với tháng trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 107.076 triệu đồng, chiếm 10,70% trong tổng mức và tăng 1,62% so với tháng trước; Ngành dịch vụ đạt 65.003 triệu đồng, chiếm 6,50% trong tổng mức và tăng 1,40% so với tháng trước.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính 10 tháng năm 2015 đạt 9.986.800 triệu đồng, tăng 17,87% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 8.259.634 triệu đồng, chiếm 82,71% trong tổng mức và tăng 18,75% so với cùng kỳ năm trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 1.080.597 triệu đồng, chiếm 10,82% trong tổng mức và tăng 19,61% so với cùng kỳ năm trước; Ngành dịch vụ đạt 646.569 triệu đồng, chiếm 6,47% trong tổng mức và tăng 5,37% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2015 tăng so với cùng kỳ năm trước là do: số lượng doanh nghiệp ngoài Nhà nước đăng ký mới đã đi vào hoạt động, một số doanh nghiệp ngừng hoạt động đã trở lại hoạt động và các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ cá thể trên địa bàn tỉnh tăng; một số doanh nghiệp đã chủ động mở rộng quy mô, hoạt động đa ngành nghề. Hơn nữa, trong những tháng đầu năm một số doanh nghiệp kinh doanh thương mại đã tăng cường triển khai các chương trình khuyến mại đối với một số mặt hàng, thay đổi mẫu mã, chất lượng các mặt hàng nhằm kích thích lượng tiêu dùng cũng như sức mua của người dân đã làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng.

b) Xuất, nhập khẩu

- Xuất khẩu

Ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng 10 năm 2015 đạt 6.027 ngàn USD, tăng 1,25 % so với số thực hiện tháng trước. Sản phẩm chủ yếu: Cà phê nhân 19 tấn; Cao su thô 2.935 tấn; Dây thun cao su 65 tấn; Sản phẩm từ gỗ (bàn, ghế các loại) 10.230 cái; Tinh bột sắn 3.000 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước tính 10 tháng năm 2015 đạt 41.221,4 ngàn USD giảm 7,50 % so với số thực hiện cùng kỳ năm trước. Sản phẩm chủ yếu: Cà phê nhân 1237 tấn; Sắn và các sản phẩm từ sắn 14.521 tấn; Cao su thô 18.354 tấn; Dây thun cao su 1.354 tấn; Sản phẩm từ gỗ (bàn ghế các loại) 96.299 cái; gỗ ván 835,3 m3.

- Nhập khẩu

Ước tính tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tháng 10 năm 2015 đạt 1.235 ngàn USD tăng 4,22% so với số thực hiện tháng trước. Sản phẩm chủ yếu: Gỗ và sản phẩm từ gỗ (gỗ xẻ và gỗ các loại) 220 m3; Bộ phận máy móc, thiết bị sản xuất tinh bột sắn 01 bộ.

Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn ước tính 10 tháng năm 2015 đạt 9.716 ngàn USD, tăng 33% so với số thực hiện cùng kỳ năm trước. Sản phẩm chủ yếu: Chất dẻo nguyên liệu (Precipitated Silica) 245,8 tấn; Gỗ và sản phẩm từ gỗ (gỗ xẻ và gỗ các loại) 16.056 m3; Khoá thẻ Adel các loại 2.343 cái; Bộ phận máy móc, thiết bị sản xuất tinh bột sắn 02 bộ.

Nguyên nhân: Tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng năm 2015 tăng so với cùng kỳ năm trước là do: các doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu gỗ từ Lào về để sản xuất hàng hoá xuất khẩu sang các thị trường khác; mặc khác các doanh nghiệp đã tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm, vì vậy các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu thực hiện nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước.

c) Chỉ số giá

- Trong tháng 10 năm 2015 chỉ số giá của một số nhóm ngành hàng có xu hướng tăng nhẹ so với tháng trước, trong đó giá một số hàng hóa thiết yếu tiếp tục ổn định, tuy nhiên giá ga, xăng, dầu được điều chỉnh tăng trong tháng làm cho chỉ số giá tiêu dùng tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 năm 2015 tăng 0,05% so với tháng trước; tăng 0,28% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,3% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 10 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm trước tăng 0,85%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 5 nhóm tăng: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,79%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,06%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,23%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,28%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,2%. Có 3 nhóm ổn định: Thuốc và Dịch vụ y tế; Bưu chính Viễn Thông; Giáo dục. Có 3 nhóm hàng giảm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,01%; Nhà ở điện nước chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,13%; Giao thông giảm 0,13%.

- Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ trên địa bàn tỉnh: Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới với xu hướng giảm hơn tháng trước, hiện giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 10/2015 được bán với giá khoảng là 3.281.000 đồng/chỉ giảm 1,2% so với tháng trước, tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch tại mức 23.219 đồng/USD tăng 0,02% so với tháng trước.

d) Vận tải

- Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 10 năm 2015 đạt 99.637,05 triệu đồng, tăng 2,19 % so với tháng trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước tính đạt 37.684,73 triệu đồng, tăng 2,2 % so với tháng trước; Vận chuyển ước tính đạt 738 nghìn lượt khách, tăng 1,49 %; Luân chuyển ước tính đạt 94.881 nghìn lượt khách.km, tăng 1,89 % so với tháng trước.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước tính đạt 61.614,32 triệu đồng, tăng 2,17 % so với tháng trước; Vận chuyển ước tính đạt 737 nghìn tấn, tăng 1,94 %; Luân chuyển ước tính đạt 35.959 nghìn tấn.km, tăng 1,4 % so với tháng trước.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải ước tính đạt 338 triệu đồng, tăng 4,72 % so với tháng trước.

- Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính 10 tháng năm 2015 đạt 969.061,69 triệu đồng, tăng 12,04 % so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước tính đạt 364.044,05 triệu đồng, tăng 12,13 % so với cùng kỳ năm trước; Vận chuyển ước tính đạt 7.147 nghìn lượt khách, tăng 10,52 % so với cùng kỳ năm trước; Luân chuyển ước tính đạt 920.965 nghìn lượt khách.km, tăng 11,05 % so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước tính đạt 601.589,82 triệu đồng, tăng 11,99 % so với cùng kỳ năm trước; Vận chuyển ước tính đạt 7.103 nghìn tấn, tăng 10,28 % so với cùng kỳ năm trước; Luân chuyển ước tính đạt 349.835 nghìn tấn.km, tăng 11,61 % so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải ước tính đạt 3.427,82 triệu đồng, tăng 9,68 % so với cùng kỳ năm trước.

5. Một số vấn đề xã hội

a) Y tế

Bệnh tay - chân - miệng: Ghi nhận 5 ca mắc mới, bằng so với tháng trước và giảm 30 ca so với tháng 9/2014. Lũy tích đến 30/9/2015, ghi nhận 62 ca mắc, giảm 191 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh thủy đậu: Ghi nhận 50 ca mắc mới, tăng 32 ca so với tháng trước và tăng 27 ca so với tháng 9/2014. Lũy tích đến 30/9/2015, ghi nhận 614 ca mắc, giảm 167 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh quai bị: Ghi nhận 102 ca mắc mới, tăng 67 ca so với tháng trước và tăng 86 ca so với tháng 9/2014. Lũy tích đến 30/9/2015, ghi nhận 529 ca mắc, tăng 204 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh sốt xuất huyết: Ghi nhận 31 ca mắc mới, tăng 16 ca so với tháng trước, tăng 28 ca so với tháng 9/2014. Luỹ tích đến 30/9/2015, ghi nhận 89 ca mắc, tăng 66 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Sốt rét: Ghi nhận 55 ca mắc mới, tăng 31 ca so với tháng trước và giảm 13 ca so với tháng 9/2014. Lũy tích đến 30/9/2015, ghi nhận 349 ca mắc, giảm 214 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Tổng số bệnh nhân lao mới phát hiện trong tháng 21 người (AFB (+): 07; AFB(-): 04; lao ngoài phổi: 10), giảm 04 bệnh nhân so với tháng trước. Tổng số bệnh nhân tâm thần mới phát hiện 11 người (tâm thần phân liệt: 03; động kinh: 8).

Trong tháng không ghi nhận bệnh nhân mắc các bệnh sởi, hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona, cúm A (H5N1, H7N9, H1N1) trên người và không ghi nhận bệnh nhân phong mới.

Phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng ghi nhận 03 trường hợp nhiễm HIV mới. Tổng số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đang điều trị thuốc ARV 78 người (người lớn: 73 và trẻ em: 5); điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho 40 bệnh nhân và tư vấn điều trị 12 người.

Tình hình ngộ độc thực phẩm: Trong tháng không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tổng số ca mắc lẻ tẻ là 21 ca, nguyên nhân do uống rượu và ăn uống không đảm bảo vệ sinh.

Thanh kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2015. Kết quả tổng số cơ sở được kiểm tra 849, số cơ sở đạt chiếm tỷ lệ 73,5%; xử phạt vi phạm hành chính 30 cơ sở, với tổng số tiền là 28,55 triệu đồng. Tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2015.

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em: Sở Y Tế đã tổ chức 04 lớp tập huấn về phá thai an toàn cho cán bộ y tế tuyến huyện, xã; tập huấn cập nhật kiến thức nâng cao cho cô đỡ thôn bản; tập huấn cấp cứu sản khoa cho cán bộ y tế tuyến huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực; triển khai tư vấn điều trị trẻ SDD nặng tại 4 xã thuộc 2 huyện Đăk Tô và Ngọc Hồi; tập huấn về chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo cho tuyến huyện. Tính đến 30/9/2015, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ đạt 70%; tiêm phòng uốn ván UV2+ (02 mũi trở lên) cho phụ nữ có thai đạt 61,8%; tiêm phòng uốn ván UV2+ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đạt 52,4%; tiêm vắc xin sởi cho trẻ 18 tháng đạt 42,6%; tiêm vắc xin DPT cho trẻ 18 tháng đạt 66%; sởi-rubella (trẻ 18 tháng) 24,4%. Nhìn chung, tính đến cuối tháng 9/2015, công tác tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi và tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ tiến độ đạt thấp.

b) Giáo dục

Ngày 08/10/2015, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tổ chức kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2015-2016. Tham gia kỳ thi, có 397 học sinh của 26 đơn vị trong tỉnh dự thi 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Ngữ văn, Anh văn, Tin học. Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2015-2016 được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá chất lượng dạy và học của các trường trên địa bàn tỉnh, công nhận kết quả phấn đấu rèn luyện của các em học sinh. Đồng thời phát hiện và tuyển chọn những học sinh có năng lực học tập để tiếp tục bồi dưỡng cho các em tham gia kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Thông qua kỳ thi, tạo điều kiện cho thầy cô giáo và học sinh của các trường trong tỉnh có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng và tuyển chọn học sinh giỏi; nhằm tích cực cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp và có hiệu quả, thi đua dạy tốt học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà.

Hiện nay các trường trung cấp, trường Cao đẳng và phân hiệu đại học trên địa bàn tỉnh đang gấp rút cho đợt tuyển sinh và chuẩn bị khai giảng năm học 2015-2016.

c) Hoạt động văn hóa, thể thao

Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2015 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2015) nhất là phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015- 2020 như: Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV. Chương trình nghệ thuật với nhiều ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước do các ca sỹ, nghệ sỹ, diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Kon Tum và các cháu thiếu nhi trường Tiểu học Lê Hồng Phong biểu diễn, đã góp phần tạo không khí phấn khởi chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng thời cổ vũ tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền, các ngành, các địa phương và Nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đoàn nghệ thuật tỉnh tham gia Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tổ chức chương trình nghệ thuật Đại hội thi đua yêu nước tỉnh, Đại hội Hội văn học nghệ thuật tỉnh và phục vụ cơ sở…

d) Tình hình an ninh trật tự - an toàn giao thông

- Tình hình ANTT – ATGT tháng 9/2015

Phạm pháp hình sự: Phát hiện 28 vụ (tăng 06 vụ so với tháng trước). Trong đó: Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người 01 vụ, cố ý gây thương tích 08 vụ, chống người thi hành công vụ 01 vụ, dâm ô với trẻ em 01 vụ, giao cấu với trẻ em 01 vụ, trộm cắp tài sản 12 vụ, cưỡng đoạt tài sản 01 vụ, đánh bạc 01 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 01 vụ. Hậu quả: Chết 01 người, bị thương 14 người. Thiệt hại: mất 01 mô-tô, 01 ĐTDĐ, 112.100.000 đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Tai nạn giao thông: Xảy ra 05 vụ (không tăng, giảm so với tháng trước). Hậu quả: Chết 06 người (tăng 02 người so với tháng trước), bị thương 02 người (giảm 02 người so với tháng trước), hư hỏng 01 xe ô tô, 05 xe mô tô.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 2.241 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 496 phương tiện, 1.429 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 2.101 trường hợp, thu 1.069.153.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

- Tình hình ANTT – ATGT 9 tháng đầu năm 2015

Phạm pháp hình sự: Phát hiện 294 vụ. Trong đó: Giết người 10 vụ; trộm cắp tài sản 111 vụ; cướp tài sản 11 vụ; cướp giật tài sản 05 vụ; trộm cắp tài sản + cưỡng đoạt tài sản 01 vụ; cưỡng đoạt tài sản 01 vụ; cố ý làm hư hỏng tài sản 05 vụ; cố ý gây thương tích dẫn đến chết người 03 vụ; cố ý gây thương tích 68 vụ; làm chết người trong khi thi hành công vụ 01 vụ; hiếp dâm 09 vụ (trong đó hiếp dâm trẻ em 06 vụ); dâm ô với trẻ em 01 vụ; giao cấu với trẻ em 01 vụ; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ; tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy 23 vụ; gây rối trật tự công cộng 01 vụ; xúc phạm quốc kỳ 01 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản 03 vụ; chống người thi hành công vụ 04 vụ; hủy hoại tài sản 06 vụ; công nhiên chiếm đoạt tài sản 01 vụ; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 02 vụ; tàng trữ, vận chuyển hàng cấm 01 vụ; đánh bạc 17 vụ; khủng bố 01 vụ; vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng 01 vụ; vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm 01 vụ; vận chuyển lâm sản trái phép 01 vụ; tàng trữ động vật hoang dã trái phép 01 vụ. Hậu quả: Chết 15 người, bị thương 83 người. Thiệt hại: Mất 28 xe mô tô, 01 xe đạp, 04 ti vi, 22 ĐTDĐ, 08 máy tính xách tay, khoảng 02 tấn gỗ trắc, 2.400 USD, 180.000đ tiền Đài Loan, 1.057.687.800 đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá khoảng 1.470 triệu đồng.

Tai nạn giao thông: Xảy ra 66 vụ. Hậu quả: Chết 59 người, bị thương 51 người, hư hỏng 27 xe ô tô, 82 xe mô tô, 01 xe máy điện.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 23.481 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 4.854 phương tiện, 16.111 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 22.821 trường hợp, thu 11.911.899.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

e) Tình hình cháy, nổ

Trong tháng không xảy ra cháy. Lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 3.100 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2015. Cục Thống kê tổng hợp báo cáo Tổng cục Thống kê, UBND tỉnh biết chỉ đạo./.


Website Cục thống kê tỉnh Kon Tum

    Tổng số lượt xem: 988
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.