Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 06/06/2016-16:04:00 PM
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 tỉnh Bắc Giang

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 8,3% so với tháng 4, tăng 17,9% so với tháng 5/2015, chỉ số cộng dồn 5 tháng tăng 15,4% so với cùng kỳ([1]). Các ngành, sản phẩm có giá trị sản xuất lớn như: may mặc, điện tử, điện vẫn tiếp tục duy trì được sự phát triển ổn định và đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng sản xuất công nghiệp của tỉnh([2]). Tuy nhiên, sản xuất phân bón từ đầu năm đến nay không ổn định([3]); bên cạnh đó, các ngành sản xuất như khai thác kim loại, sản xuất chế biến thực phẩm... tiếp tục gặp khó khăn về chi phí nguyên vật liệu, sức cạnh tranh và tiêu thụ sản phẩm([4]).

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 5 ước đạt 5.835 tỷ đồng, tăng 11,5% so với tháng trước và tăng 22,0% so với tháng 5/2015; 5 tháng ước đạt 24.985 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ, đạt 36,7% kế hoạch, trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 1.875 tỷ đồng, tăng 16,8%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 5.305 tỷ đồng, tăng 11,5%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17.800 tỷ đồng, tăng 22,6%([5]).

1.2. Sản xuất nông nghiệp

Các địa phương đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và các loại cây trồng. Nhìn chung các loại cây trồng vụ Chiêm Xuân đang sinh trưởng, phát triển tương đối tốt, năng suất và sản lượng dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch đề ra([6]).

Do ảnh hưởng của tình hình thời tiết, dự kiến sản lượng vải thiều năm 2016 đạt thấp hơn năm 2015, toàn tỉnh ước đạt trên 130.000 tấn. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung cao cho công tác chăm sóc, xúc tiến, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, trong đó tổ chức hội nghị bàn biện pháp tiêu thụ vải thiều tại Lục Ngạn, đề nghị các địa phương, bộ, ngành Trung ương trong việc hỗ trợ tiêu thụ vài thiều; chuẩn bị các điều kiện tổ chức tuần lễ vải thiều Bắc Giang tại Hà Nội; xây dựng Kế hoạch xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại một số địa phương như: Lạng Sơn, Lào Cai và Thành phố Hồ Chí Minh...

Chăn nuôi, thủy sản tiếp tục ổn định; công tác tiêm phòng, kiểm tra vệ sinh thú y được thực hiện tốt; trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm([7]).

Toàn tỉnh hiện trồng được 4.424 ha rừng, đạt 88,5% và trên 830.000 cây phân tán các loại, đạt 83,4% kế hoạch năm. Công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phòng chống cháy rừng được quan tâm, tuy nhiên tình trạng vi phạm pháp luật vệ bảo vệ rừng diễn biến phức tạp; đáng chú ý, trong tháng đã xảy ra tình trạng đốt rừng trên địa bàn huyện Lục Ngạn thiệt làm thiệt hại khoảng 63,4 ha (trong đó, rừng tự nhiên 11,2ha; 52,2 ha là cây cỏ và cây bụi) và 02 vụ cháy rừng tại huyện Yên Dũng, với diện tích cháy khoảng 4,3 ha, thiệt hại 1,2 ha rừng([8]); các ngành chức năng đang tập trung xác minh làm rõ vụ việc và khẩn trương khắc phục hậu quả.

1.3. Hoạt động thương mại, dịch vụ; tài chính, ngân hàng

Các hoạt động xúc tiến thương mại được tăng cường. UBND tỉnh đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tạo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa chủ lực giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tập trung cao cho công tác tiêu thụ Vải thiều năm 2016.... Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 5 ước đạt 1.525 tỷ đồng tăng 13,6%; 5 tháng ước đạt 7.750 tỷ đồng, tăng 14,0% so với cùng kỳ, đạt 40,8% kế hoạch([9]). Giá cả thị trường trong tháng tương đối ổn định, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Giá trị xuất khẩu tháng 5 ước đạt 235 triệu USD, tăng 27,6%; 5 tháng ước đạt 1.125 triệu USD, bằng 38,8% kế hoạch tăng 27,3% so với cùng kỳ, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 905 triệu USD, tăng 34,3%. Nhập khẩu tháng 5 ước đạt 245 triệu USD, tăng 28,4%; 5 tháng ước đạt 1.185 triệu USD, bằng 40,2% kế hoạch, tăng 27,9% so với cùng kỳ; trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 985 triệu USD, tăng 31,7%([10]).

Thu ngân sách nội địa 5 tháng đầu năm ước đạt 1.545 tỷ đồng, bằng 51,5% dự toán, tăng 20,0% so với cùng kỳ; thu không tính tiền đấu giá quyền sử dụng đất ước đạt 935 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ, đạt 39,1% dự toán([11]). Ước đến 31/5/2016, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 27.400 tỷ đồng, tăng 12,0%; dư nợ tín dụng ước đạt 27.300 tỷ đồng, tăng 6,0% so với 31/12/2015; nợ xấu trên địa bàn là 300 tỷ đồng, chiếm 1,1% tổng dư nợ.

1.4. Về đầu tư phát triển

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 tính đến 31/5/2016 là 2.948 tỷ đồng. Ước đến 31/5/2016, giá trị khối lượng thực hiện đạt 600 tỷ đồng, bằng 20,4% kế hoạch; giải ngân ước đạt 477 tỷ đồng, bằng 16,2% kế hoạch([12]).

Công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả khá. Trong tháng UBND tỉnh đã ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh..., đặc biệt đã tham mưu Tỉnh ủy bàn hành Nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 68 dự án; trong đó có 48 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 6.840 tỷ đồng, 20 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 225 triệu USD (số dự án đầu tư trong nước bằng, vốn gấp 3,4 lần; đầu tư nước ngoài giảm 3 dự án, vốn đăng ký gấp 1,55 lần so với cùng kỳ năm 2015); có 346 doanh nghiệp được thành lập mới, vốn đăng ký 7.250 tỷ đồng (tăng 36% số doanh nghiệp; vốn đăng ký gấp 10,1 lần, riêng Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh 4.000 tỷ đồng)([13]).

1.5. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng cường; công tác cho thuê đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất được thực hiện đúng quy định([14]); 5 tháng đầu năm toàn tỉnh đã cấp được 352 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đạt 176% kế hoạch; cấp mới 3.773 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, đạt 43,1% kế hoạch, cấp đổi 9.386 giấy, đạt 26,8% kế hoạch.

Công tác quản lý môi trường và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước được quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, bàn hành Quy định về giải thưởng môi trường tỉnh Bắc Giang; tổ chức tập huấn thực hiện Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn cho các doanh nghiệp trên địa bàn; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016... Các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản([15]).

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

2.1. Về giáo dục - đào tạo:

Tập trung chỉ đạo các đơn vị hoàn thành chương trình, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học đảm bảo đánh giá đúng năng lực của học sinh. Tổ chức ôn tập cho các học sinh; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2016-2017.

UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tập trung cao cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016; trong đó đã thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tỉnh Bắc Giang; ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tỉnh Bắc Giang; tổ chức thi thử THPT quốc gia cho học sinh lớp 12...

2.2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thông tin

Công tác y tế tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và công tác an toàn tiêm chủng. Trong tháng, không có dịch bệnh lớn, nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt, tập trung chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…. Trong tháng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 44-NQ-TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020.

2.3. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội, chăm sóc, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công được thực hiện tốt([16]). Hoạt động quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội duy trì đúng quy định; các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết 01 vụ đình công tại Công ty UNICO Global và tại Công ty ASEANLINK Việt Nam, có 496 công nhân ngừng làm việc do liên quan đến việc chốt và trả sổ BHXH([17]).

Công tác đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm; thường xuyên kiểm tra và giám sát việc tổ chức thi tốt nghiệp của các lớp dạy nghề; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho lao đông mất việc([18]).

3. Lĩnh vực nội chính

3.1 Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Công tác tuyên truyền cổ động cuộc bầu cử được thực hiện tốt; cơ sở vật chất trang thiết bị được chuẩn bị chu đáo; hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành; thời tiết và giao thông thuận lợi; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng, tích cực tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao... Do vậy công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp; toàn tỉnh có 2.102 Tổ bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,13%. Một số địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99% như: Sơn Động đạt 99,99%, Lạng Giang đạt 99,39%, Yên Thế đạt 99,01%, Tân Yên đạt 99,5% ...

3.2. Công tác tư pháp, cải cách hành chính

Các hoạt động xây dựng, kiểm tra, rà soát nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật... được thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Trong đó đã triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh để giải quyết các thủ tục hành chính của các sở, cơ quan, đơn vị liên thông đến UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện hỗ trợ các huyện, thành phố triển khai nhân rộngphần mềmdùng chunghỗ trợ hoạt động của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang...

3.3. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, tuy nhiên tình hình khiếu nại, tố cáo có chiều hướng tăng, số vụ việc đông người kéo lên tỉnh nhiều hơn so với tháng trước, cần phải tập trung giải quyết([19]).

Công tác tiếp dân được duy trì thực hiện nghiêm túc. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong tháng 5, toàn tỉnh đã tiếp 655 lượt người đến đề nghị giải quyết 519 vụ việc; tiếp nhận 798 đơn các loại, tổng số đơn phải giải quyết trong tháng là 821 đơn; đã giải quyết xong 317 đơn, đạt tỷ lệ 38,6%([20]).

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng được duy trì thường xuyên; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, chi tiêu nội bộ, mua xắm tài sản... đảm bảo đúng nguyên tắc. Trong tháng, đã triển khai 27 cuộc thanh tra, đã phát hiện và xử lý vi phạm theo đúng quy định([21]).

3.4. Công tác quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo thực hiện tốt. Lực lượng Công an, Quân đội nắm chắc tình hình trên địa bàn, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, do vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, đặc biệt dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra an toàn, đúng quy định. Trong tháng UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị hiệp đồng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 ở cấp tỉnh và cấp huyện; tiếp tục tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2016([22]).

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Tai nạn giao thông 5 tháng đầu năm tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí, toàn tỉnh đã xảy ra 81 vụ TNGT, làm chết 41 người, làm bị thương 68 người; so sánh với cùng kỳ năm 2015: giảm 40 vụ (33,05%), số người chết giảm 3 người (6,8%), giảm 46 người bị thương (40,3%); tuy nhiên trong 2 tháng gần đây, số người chết do tai nạn giao thông đều tăng so với cùng kỳ([23]).

Tóm lại,tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016 tiếp tục chuyển biến tốt: sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất và sản lượng các loại cây trồng vụ Chiêm Xuân dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tăng mạnh, thu ngân sách đạt kết quả tích cực; đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo... Tuy vậy, một số ngành sản xuất công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn; tiến độ thực hiện dự án khởi công mới chậm, còn doanh nhiệp vi phạm pháp luật về lao động dẫn đến xảy ra đình công; tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tuy vẫn giảm cả 3 tiêu chí song vẫn khó lường; khiếu nại, tố cáo ở một số nơi còn phức tạp....


[1]5 tháng đầu năm 2015, chỉ số IIP tăng 10% so với cùng kỳ năm 2014.

[2] Ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 24%, sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 8,8%, sản xuất hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất tăng 16,5%, may mặc tăng 10,5%...

[3]Sản xuất ngành hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất tháng 1 bằng 51,8%, tháng 2 tăng 1.207,7%, tháng 3 bằng 70,3%, tháng 4 bằng 57,1%, tháng 5 dự kiến tăng 51,8% so với các tháng tương ứng cùng kỳ 2015; tổng 5 tháng tăng 16,5%.

[4]Các ngành sản xuất gặp khó khăn như: khai thác kim loại bằng 80,8%, sản xuất chế biến thực phẩm bằng 96,2%, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy bằng 95,5%, sản xuất kim loại bằng 25% so với cùng kỳ.

[5]5 tháng đầu năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 20.885 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 35,6% kế hoạch năm. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 30.135 tỷ đồng, tăng 19,2%, đạt 44,3% kế hoạch.

[6]Năng suất lúa ước đạt 59,2 tạ/ha, sản lượng ước đạt 314.925 tấn; Ngô đạt 42,6 tạ/ha, sản lượng 11.970 tấn; lạc đạt 25,1 tạ/ha, sản lượng đạt 20.772 tấn; khoai lang đạt 83,4 tạ/ha, sảng lượng ước đạt 16.100 tấn …

[7] Trong tháng đã xảy ra dịch bệnh LMLM tại xã Biên Sơn huyện Lục Ngạn và xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng, song đã được xử lý kịp thời, không để phát sinh thành dịch lớn.

[8]Khoảng 13h30 phút ngày 17/5/2016, khoảng 100 người dân thuộc thôn Khe Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động tập trung đốt cháy khu rừng đã được phát trắng trước đó 20 ngày tại thôn Đá Vách, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn. Ngày 22/5đã xảy ra cháy khoảng 2 ha tại khoảnh 3, khu vực thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng thiệt hại 0,5 ha rừng; hồi 2giờ 00 phút (ngày 23/5) cháy khoảng 2,3 ha tại khoảnh 3, khu vực thôn Hàm Long, xã Yên Lưhuyện Yên Dũng, thiệt hại 0,7 ha rừng.

[9]Ước 6 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 9.295 tỷ đồng, tăng 14,0% so với cùng kỳ, đạt 48,9% kế hoạch. 6 tháng đầu đầu năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 8.153 tỷ đồng, đạt 47,4% kế hoạch năm.

[10]Dự tính 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.380 triệu USD, tăng 28,3%, đạt 47,7% kế hoạch; nhập khẩu đạt 1.445 triệu USD, tăng 28,0%, đạt 48,9% kế hoạch. 6 tháng năm 2015, xuất khẩu 1.077 triệu USD, bằng 41,3%; nhập khẩu 1.127 triệu USD đạt 42,5% kế hoạch năm.

[11]Trong 15 khoản thu, có 12 khoản thu đã đạt trên 50% dự toán năm; còn 3 khoản thu đạt thấp là: thu khác ngân sách xã đạt 40,8%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 4,2% và thu tiền cấp quyền khai thác khoán sản đạt 26,4%.

[12]Trong đó: vốn cân đối ngân sách địa phương 1.792 tỷ đồng (khối lượng thực hiện đạt 17,3%, giải ngân 14,4%); vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 553 tỷ đồng (khối lượng thực hiện đạt 25,8%, giải ngân 18,8%); vốn trái phiếu chính phủ 726 tỷ đồng (khối lượng thực hiện đạt 18,0%, giải ngân 14,1%); vốn ngân sách tỉnh bổ sung 82 tỷ đồng (khối lượng thực hiện đạt 53,4%, giải ngân 48,5%), vốn ngân sách trung ương bổ sung 67 tỷ đồng (khối lượng thực hiện đạt 14,9%, giải ngân 14,9%) ...Thời điểm 31/5/2015 tổng kế hoạch vốn là là 2.640 tỷ đồng; giá trị khối lượng thực hiện đạt 620 tỷ đồng, bằng 23,4%, giá trị khối lượng giải ngân đạt 445 tỷ đồng, bằng 16,8% kế hoạch

[13]5 tháng năm 2015, toàn tỉnh có 71 dự án đầu tư được cấp mới, trong đó có 48 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 2.025 tỷ đồng và 23 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 145 triệu USD; 255 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 5%, vốn đăng ký 715 tỷ đồng, bằng 74% so với cùng kỳ 2014.

[14]Trong tháng UBND tỉnh ban hành 19 quyết định giao đất, cho thuê đất, tổng diện tích 39,8 ha. Trong đó: Thuê đất 15 hồ sơ, diện tích 22,4 ha; Giao đất 02 hồ sơ, diện tích 10,3 ha, Thu hồi đất 02 hồ sơ, diện tích 6,2 ha.

[15]Trong tháng đã xử phạt vi phạm hành chính 03 cá nhân, tổng số tiền 46 triệu đồng.

[16]Trong tháng đã ban hành 73 quyết định trợ cấp hàng tháng, 201 quyết định trợ cấp 01 lần cho người có công hoặc thân nhân; quyết định điều dưỡng tập trung cho 150 đối tượng người có công với số tiền 3.330 triệu đồng...

[17]Ngày 10-18/5 tại công ty Unico Global có gần 1.300 công nhân đình công do bất đồng về chế độ lương, thưởng; ngày 15/5 tại công ty Asean – Link có 496 công nhân ngừng việc do liên quan đến việc chốt và trả sổ BHXH.

[18]Trong tháng đã tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 18 doanh nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.162 lượt lao động; kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 540 lao động; hướng dẫn hỗ trợ gần 20 lao động đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc…

[19]Trong tháng có 6 vụ việc đông người kéo lên trụ sở UBND tỉnh; trong đó vụ việc của khoảng 100 công dân tại thôn Bình An, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng đề nghị xem xét việc thu hồi diện tích đất hồ Bờ Tân tại thôn Bình An để thực hiện Dự án Xây dựng sân Golf Yên Dũng có nguy cơ phát sinh thành điểm nóng..

[20]Tháng 5/2015, toàn tỉnh đã tiếp 631 lượt người đến đề nghị giải quyết 480 vụ việc; tiếp nhận 424 đơn các loại, tổng số đơn phải giải quyết trong tháng là 383 đơn; đã giải quyết xong 178 đơn đạt tỷ lệ 46,5%.

[21]Đã kết luận 5 cuộc, phát hiện số tiền sai phạm trên 260 triệu đồng, kiến nghị thu hồi gần 250 triệu đồng, xử lý khác 11 triệu đồng.

[22]Tính đến nay các đơn vị đã và đang huấn luyện 335 cơ sở, quân số 18.535 đồng chí.

[23]Trong tháng 4 xảy ra 15 vụ TNGT, làm chết 12 người, làm bị thương 9 người; So sánh với cùng kỳ năm 2015: giảm 1 vụ (6,25%), số người chết tăng 7 người (140%), giảm 5 người bị thương (35,7%). Tháng 5 xảy ra 21 vụ TNGT, làm chết 10 người, làm bị thương 20 người; So sánh với cùng kỳ năm 2015: giảm 9 vụ (30%), số người chết tăng 1 người (11,1%), giảm 10 người bị thương (33,3%).


Website Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

    Tổng số lượt xem: 820
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.