Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 12/06/2016-11:14:00 AM
Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia

(MPI) – Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1038/QĐ-TTg ngày 10/6/2016 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng là Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công thương, Giao thông vận tải, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Khoa học và công nghệ, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020). Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Quyết định quy định Hội đồng thẩm định Nhà nước có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Yêu cầu cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình cung cấp các tài liệu, thông tin có liên quan đến Chương trình để phục vụ công tác thẩm định, khi cần thiết yêu cầu cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư chương trình sửa đổi, bổ sung hồ sơ để đáp ứng các yêu cầu thẩm định. Xem xét quyết định kế hoạch thẩm định và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định Chương trình.

Tại Quyết định nêu rõ trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng và cơ quan thường trực Hội đồng. Theo đó, cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm huy động bộ máy giúp Chủ tịch Hội đồng tổ chức công việc thẩm định Chương trình và các hoạt động chung của Hội đồng; Phối hợp với các cơ quan, Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành, Tổ thường trực và thư ký tổng hợp để thực hiện các công việc thẩm định; Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ Chương trình, gửi hồ sơ Chương trình đến các thành viên Hội đồng, lập và trình kế hoạch thẩm định Chương trình; Tổng hợp các ý kiến của thành viên Hội đồng, đề xuất, trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định những vấn đề cần xử lý trong quá trình thẩm định; Chuẩn bị các chương trình, nội dung, dự kiến các nội dung kết luận và biểu quyết, mời họp, tài liệu và phương tiện làm việc cho các phiên họp của Hội đồng…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2016 và thay thế Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 11/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020./.


File đính kèm:
69.signed.pdf
Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2785
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.