Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 11/07/2016-13:50:00 PM
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017

Ảnh: Internet
(MPI) – Ngày 07/7/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 5281/BKHĐT-HTX gửi các Bộ, ngành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017.

Theo Công văn, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kể cả các tỉnh, thành phố tự cân đối ngân sách) và Liên minh HTX Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2016, các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương để khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017, đồng thời đưa vào nội dung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và mỗi ngành.

Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 phải đặt trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2016-2020, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, của địa phương, phải xuất phát từ nhu cầu chung thực tế của các thành viên trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, trên mọi vùng lãnh thổ. Một mặt quan tâm các chỉ tiêu số lượng, mặt khác phải đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, hiệu quả (doanh thu, thu nhập của các thành viên), chỉ tiêu xã hội của khu vực (hiệu quả cung ứng dịch vụ của HTX đối với thành viên và kinh tế hộ thành viên, mức độ cạnh tranh sản phẩm của các HTX, tạo việc làm mới, thu nhập và mức sống, dịch vụ của HTX…).

Nội dung kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2017 bao gồm dự báo những thuận lợi, khó khăn; Định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể; Mục tiêu tổng quát; Một số giải phát phát triển kinh tế tập thể năm 2017. Trong đó thể hiện rõ phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt HTX là phát triển nhanh và bền vững, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt đối với nông nghiệp và nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020, khu vực kinh tế tập thể, HTX có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Căn cứ theo mục tiêu tổng quát, định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể, các Bộ, ngành, địa phương cần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu định hướng phát triển; Xác định tiềm năng về năng lực ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, địa bàn của khu vực kinh tế tập thể trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của khu vực phù hợp với đặc điểm kinh tế, tự nhiên, xã hội của ngành, địa phương; Xác định những chỉ tiêu hoạt động của khu vực kinh tế tập thể.

Các bộ, ngành, địa phương tùy điều kiện cụ thể để đề xuất các chính sách phát triển kinh tế tập thể, tập trung vào một số nhóm giải pháp bao gồm: Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012; Tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX; Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể./.


File đính kèm:
DE_CUONG.pdf
Nguyễn Hương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2372
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.