Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 13/07/2016-18:00:00 PM
Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 12/7/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan và các đồng chí chuyên trách công tác Đảng.

Đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Minh Hậu (MPI)

Tại Hội nghị, báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công tác đảng của Đảng bộ cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo các cấp ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chương trình công tác và chỉ đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Về công tác chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung tham mưu tổng hợp về xây dựng chính sách trình Chính phủ kịp thời chỉ đạo, điều hành các cân đối lớn của nền kinh tế; Soạn thảo nhiều đề án, báo cáo quan trọng góp phần tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, đề xuất nhiều chính sách quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở theo dõi, chủ động và kịp thời phân tích, đánh giá dự báo tình hình trong nước và thế giới, Bộ đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan báo cáo, tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách, biện pháp cụ thể trong chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện tốt các giải pháp đề ra; Tích cực tham gia cung cấp thông tin về chính sách, tình hình kinh tế - xã hội thông qua các buổi đối thoại chính sách, trả lời phỏng vấn báo chí, đối thoại doanh nghiệp.

Về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Bộ đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trình Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIII; Xây dựng trình Chính phủ “Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và “Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020”.

Về công tác xây dựng đảng, công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo các cấp ủy học tập, quán triệt, triển khai các hướng dẫn, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương;…Đảng ủy cơ quan đã tổng kết, đánh giá và khen thưởng tổ chức đảng, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị luôn được Đảng bộ quan tâm thực hiện, nhất quán quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, ngay sau khi Đại hội Đảng các cấp, các cấp ủy chủ động xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban thường vụ và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, xây dựng chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV. Công tác kết nạp đảng luôn được quan tâm, chú trọng.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ đã kết nạp 35 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 30 đảng viên dự bị, tiếp nhận 15 đảng viên đến và làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 20 đảng viên.

Năm 2016, nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và việc thực hiện Chương trình công tác của Đảng ủy, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy của các tổ chức đảng.

Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, Đảng ủy cơ quan lãnh đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đơn vị báo chí trong Bộ tuyên truyền thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tốt, từ nhận thức đến hành động. Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị được triển khai đúng quy định, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ, tạo sự đoàn kết nhất trí, phát huy sáng kiến, năng lực của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Hậu (MPI)

Trên cơ sở chương trình công tác năm 2016 và những kết quả đạt được, Đảng ủy cơ quan đã đưa ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm: Tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy đảng, chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Đảng và Chính phủ cụ thể hóa các mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ XII thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng các chính sách, luật pháp kinh tế giúp Chính phủ điều hành thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 với chất lượng cao.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương của Đảng và cụ thể hóa việc thực hiện các Nghị quyết vào nhiệm vụ công tác chuyên môn của Bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý, phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cũng trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chương trình được xây dựng với mục tiêu hệ thống hóa các nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, xây dựng mục tiêu, giải pháp nhằm lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến góp ý và đa số ý kiến đều cơ bản nhất trí với nội dung các Dự thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Minh Hậu (MPI)

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị Đảng ủy cơ quan nghiên cứu tiếp thu, bổ sung hoàn thiện dự thảo Báo cáo và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2229
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.