Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 17/08/2016-17:03:00 PM
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
(MPI) - Nhằm thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội Khóa XIII về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Ông Lê Thành Quân Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư và bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia trồng cây tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Theo Quyết định, mục tiêu tổng quát của Chương trình nhằm xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; Có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; Cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; Gắn phát triển nông thôn với đô thị; Xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; Môi trường sinh thái được bảo vệ; Quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

Phấn đấu đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50% (trong đó, mục tiêu phấn đấu của từng vùng, miền là: miền núi phía Bắc 28%, đồng bằng sông Hồng 80%, Bắc Trung Bộ 59%; Duyên hải Nam Trung Bộ 60%, Tây Nguyên 43%, Đông Nam Bộ 80%; Đồng bằng sông Cửu Long 51%); Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Bình quân cả nước đạt 15 tiêu chí/xã và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng đời sống của cư dân nông thôn.

Nội dung của Chương trình bao gồm: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; Giảm nghèo và an sinh xã hội; Phát triển giáo dục ở nông thôn; Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề; Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; Bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn; Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; Truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

Về tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện Chương trình, Quyết định nêu rõ, tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu để thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 là 193.155,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 63.155,6 tỷ và ngân sách địa phương là 130.000 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp Chương trình; Thẩm định và tổng hợp dự kiến phân bổ kinh phí, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào kế hoạch 5 năm và kế hoạch hằng năm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Chủ trì đề xuất phương án tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để có thêm nguồn lực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2020 theo phê duyệt của Quốc hội và Chính phủ; Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2515
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.