Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 23/10/2016-15:36:00 PM
Quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
(MPI) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
Bà Nguyễn Thị Thuận Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu về Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
Ảnh: Nguyễn Hương (MPI)

Thông tư quy định chi tiết về chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ tại địa chỉ (https://dautucong.mpi.gov.vn) để thực hiện giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Theo Thông tư, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt đầu tư, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần phải cập nhật thông tin chương trình, dự án vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ. Trong quá trình thực hiện, chậm nhất là 7 ngày làm việc kể từ khi có điều chỉnh hoặc phát sinh, phải cập nhật các thông tin: phê duyệt điều chỉnh dự án; Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch, kết quả lựa chọn nhà thầu; Hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng; Kế hoạch vốn được cấp; Giá trị nghiệm thu, giá trị giải ngân; Thông tin về đánh giá, kiểm tra.

Đồng thời, định kỳ hằng tháng chủ đầu tư, chủ dự án thành phần phải cập nhật các thông tin (nếu có phát sinh): khối lượng thực hiện tại hiện trường; Thông tin hình ảnh hoặc phim về hiện trạng thi công tại hiện trường đối với các dự án có cấu phần xây dựng. Khi kết thúc chương trình, dự án, phải thực hiện cập nhật thông tin quyết toán dự án theo Quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày được phê duyệt quyết toán. Các văn bản phải đính kèm bản quét màu văn bản gốc hoặc văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Việc cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT thay thế cho việc báo cáo giấy định kỳ của chủ chương trình, chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư. Định kỳ hằng quý, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần tổng hợp thông tin trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ từ các hợp đồng của dự án thuộc phạm vi quản lý thành báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện theo Phụ biểu 07, Mẫu số 03, Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT, sau đó đính kèm tệp báo cáo có đóng dấu hoặc có chữ ký số chuyên dùng lên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Thông tư quy định, các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ định kỳ 6 tháng và cả năm. Thời hạn báo cáo theo quy định định tại Khoản 4, Điều 69, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

Thông tư nêu rõ, chủ đầu tư, chủ dự án thành phần sẽ được cấp tài khoản để truy cập vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ. Với trường hợp đã được cấp chứng thư số chuyên dùng, chủ đầu tư, chủ dự án có thể đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://taikhoan.mpi.gov.vn; Với trường hợp chưa được cấp chứng thư số chuyên dùng, chủ đầu tư, chủ dự án truy cập vào địa chỉ http://taikhoan.mpi.gov.vn và khai báo các thông tin liên quan của chủ chương trình, chủ dự án, sau đó liên hệ với cơ quan chủ quản sử dụng tài khoản đã được cấp để xác nhận thông tin đăng ký hoặc in phiếu đăng ký tài khoản sau khi khai báo, lấy xác nhận của lãnh đạo đơn vị và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Người sử dụng phải đổi mật khẩu ban đầu trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được tài khoản.

Chủ đầu tư, chủ dự án thành phần có trách nhiệm cập nhật kịp thời, chính xác các thông tin, báo cáo theo quy định tại Điều 3 Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT; Hằng quý, trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo (riêng quý IV là vào ngày 10 tháng 02 năm sau) phải xác nhận dữ liệu đã cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ; Chịu trách nhiệm về thông tin, dữ liệu đã nhập vào Hệ thống thông tin nghiệp vụ và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật do báo cáo, cung cấp thông tin không chính xác về tình hình thực hiện đầu tư trong phạm vi quản lý;…

Các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm: Hằng quý, trước ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo (riêng quý IV là vào ngày 15 tháng 02 năm sau) phải xác nhận dữ liệu đã cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của các chương trình, dự án do các chủ dự án thành phần, chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ; Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo quy định tại Điều 4 Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT; Đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy định về cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của các cơ quan cấp dưới hoặc các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý…

Thông tư quy định, đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ có trách nhiệm xây dựng, nâng cấp và quản lý, vận hành Hệ thống; Quản lý tài khoản sử dụng Hệ thống trên toàn quốc; Đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc cập nhật thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ; Công khai tình hình sử dụng Hệ thống theo thời gian thực; Công khai tình hình báo cáo trên Hệ thống của các cơ quan và các thông tin khác theo quy định; Đào tạo, hướng dẫn việc khai thác sử dụng Hệ thống trên toàn quốc.

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư có trách nhiệm định kỳ 6 tháng, cả năm tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ gồm: số liệu giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư; Các nội dung đánh giá chương trình, dự án (đính kèm tệp tin báo cáo vào Hệ thống). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2016./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2384
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.