Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 28/10/2016-16:14:00 PM
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 và 10 tháng năm 2016

(MPI) – Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 10/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.314 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 81.524 tỷ đồng, tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng 9/2016.

Theo báo cáo, tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10 so với tháng 9/2016:tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 8,0 tỷ đồng, giảm 16,5%;Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.976 doanh nghiệp, tăng 9,8%;Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 132,6 nghìn lao động, tăng 85,5%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước là 930 doanh nghiệp, tăng 5,0%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.596 doanh nghiệp, giảm 2,9%; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.780 doanh nghiệp, tăng 26,4%.Trong 10 tháng năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 114.251 doanh nghiệp, trong đó: có 91.765 doanh nghiệp thành lập mới và 22.486 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 17.574 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 33.131 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể là 9.295 doanh nghiệp. Cả nước có thêm 91.765 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 710.618 tỷ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 2.055.725 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 710.618 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.345.107 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 23,5%, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 1.061,3 nghìn lao động, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 49.785 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 23.225 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 15.079 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 3.664 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 12 doanh nghiệp. Trong số các loại hình doanh nghiệp thành lập chỉ có duy nhất loại hình doanh nghiệp tư nhân là có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm (18,8%) so với cùng kỳ, các loại hình doanh nghiệp còn lại đều có số thành lập tăng so với cùng kỳ.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp cho thấy loại hình công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 20,4 tỷ đồng/doanh nghiệp, tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên trở lên là 6,4 tỷ đồng/doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên là 5,0 tỷ đồng/doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh là 1,6 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 12.538 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 23,5%, tiếp đến là Đồng bằng Sông Hồng có 27.656 doanh nghiệp, tăng 20,1%, Đông Nam Bộ có 39.374 doanh nghiệp, tăng 17,4%, Trung du và miền núi phía Bắc có 3.472 doanh nghiệp, tăng 15,8%, Tây Nguyên có 2.192 doanh nghiệp, tăng 15,6% và Đồng bằng Sông Cửu Long có 6.533 doanh nghiệp, tăng 10,2%.

Về tình hình vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng lãnh thổ đều tăng, Tây Nguyên đăng ký 14.549 tỷ đồng, tăng 77,8%, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 72.628 tỷ đồng, tăng 52,3%, Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 238.422 tỷ đồng, tăng 51,7%, Đông Nam Bộ đăng ký 303.703 tỷ đồng, tăng 50,6%, Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 34.345 tỷ đồng, tăng 23,1% và Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 46.973 tỷ đồng, tăng 7,9%.

Về tình hình lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới chia theo vùng lãnh thổ giảm ở hầu hết các vùng, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 170.171 lao động, giảm 27,5%, Tây Nguyên đăng ký 21.732 lao động, giảm 25,2%, Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 340.182 lao động, giảm 6,0%, Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 140.680, giảm 3,4%, Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 67.241 lao động, giảm 3,1%, duy nhất, khu vực Đông Nam Bộ là có số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,5% với 321.313 lao động.

Trong 10 tháng năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, như: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 498.397 lao động, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy là 192.145 lao động, xây dựng là 94.899 lao động, vận tải kho bãi với 43.489 lao động;... Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động phân theo vùng lãnh thổ tăng ở tất cả các vùng so với cùng kỳ năm 2015, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 3.259 doanh nghiệp, tăng 44,3%, tiếp đó là vùng Đông Nam Bộ với 9.303 doanh nghiệp, tăng 43,1%, Tây Nguyên với 692 doanh nghiệp, tăng 40,9%, Đồng bằng Sông Hồng với 6.113 doanh nghiệp, tăng 38,8%, Đồng bằng Sông Cửu Long là 2.183 doanh nghiệp, tăng 32,5% và Trung du và miền núi phía Bắc là 936 doanh nghiệp, tăng 4,3%.

Trong 10 tháng năm 2016, tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở tất cả các ngành so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Giáo dục và đào tạo có 382 doanh nghiêp, tăng 64,7%, nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 232 doanh nghiệp, tăng 63,4%, dịch vụ lưu trú và ăn uống có 1.186 doanh nghiệp, tăng 51,7%, công nghiệp chế biến, chế tạo có 3.044 doanh nghiệp, tăng 47,3%, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 8.404 doanh nghiệp, tăng 40,4%, kinh doanh bất động sản có 380 doanh nghiệp, tăng 39,7%;.../.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 961
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.