Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 21/10/2016-16:41:00 PM
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
(MPI) – Ngày 20/10/2016, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã ban hành Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giai đoạn 2016 – 2020, quy định chi tiết về trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác.

Theo Quy chế, Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các ủy viên thường trực thuộc các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ.

Thường trực Ban Chỉ đạo thay mặt Ban Chỉ đạo xử lý, giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; Các nội dung tại Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Xử lý các vấn đề phát sinh trong trường hợp không tổ chức họp Ban Chỉ đạo. Tổng hợp báo cáo liên quan đến quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 80/NQ-CP trình Ban Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch công tác hằng năm của Ban Chỉ đạo; Kiến nghị Ban Chỉ đạo giải quyết các đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Quy chế quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, trong đó, giao Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cơ chế, chính sách về quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; Cơ chế, chính sách quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo; Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo việc quản lý chung các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; Tổng hợp kế hoạch và nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia báo cáo Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, quy định trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện để Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn, kiểm tra và tiến hành các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện các nội dung, kế hoạch, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 80/NQ-CP. Đồng thời, định kỳ 6 tháng (chậm nhất là ngày 20 tháng 7 hằng năm) và hằng năm (chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm sau) báo cáo Thường trực ban Chỉ đạo Trung ương (thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc từng chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ, ngành, địa phương mình; Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 782
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.