Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 31/08/2016-10:40:00 AM
Tình hình thành lập và phát triển KCN, KKT 8 tháng năm 2016

1. Tình hình thực hiện quy hoạch KCN, KKT

a) Tình hình thành lập KCN

Trong 8 tháng năm 2016 có 4 KCN mới được thành lập và mở rộng với tổng diện tích 1064 ha. Tính đến hết tháng 8/2016, cả nước có 321 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 89,7 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 60,4 nghìn ha, chiếm khoảng 67,4% tổng diện tích đất tự nhiên, trong đó, 220 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 59,6 nghìn ha và 101 KCN đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 29,7 nghìn ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt 29,3 nghìn ha, tỷ lệ lấp đầy các KCN đạt 49%, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 71%. Trong số 321 KCN được thành lập có 44 KCN đầu tư nước ngoài và 277 KCN đầu tư trong nước.

b) Tình hình thành lập KKT

Tính đến tháng 8/2016, số lượng các KKT ven biển đã thành lập trên cả nước là 16 KKT, với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 815 nghìn ha. Ngoài ra, còn có 2 KKT (KKT ven biển Thái Bình, tỉnh Thái Bình và KKT Ninh Cơ, tỉnh Nam Định) có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Trong 16 KKT ven biển có 34 KCN, khu phi thuế quan được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 15,6 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 7,5 nghìn ha, chiếm khoảng 48% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó, 14 KCN, khu phi thuế quan đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên 4 nghìn ha và 20 KCN, khu phi thuế quan đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên 3,5 nghìn ha.

Tổng diện tích đất đã cho thuê để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất trong KKT ven biển đạt trên 30.000 ha, chiếm 40% tổng diện tích đất dành cho sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong KKT ven biển.

2. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN, KKT.

a) Tình hình thu hút đầu tư vào KCN

* Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài:

- Trong 8 tháng năm 2016, các KCN của cả nước đã thu hút được 4090 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh tăng vốn cho 342 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 6,3 tỷ USD, trong đó có một số dự án đầu tư quy mô lớn là: Dự án sản xuất màn hình của Tập đoàn LG Hàn Quốc tại KCN Tràng Duệ, KKT Đình Vũ Cát Hải (tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD), Dự án nhà máy sản xuất trang phục may mặc do công ty TNHH Maple (Singapore) tại KCN VSIP Bắc Ninh (tổng vốn đầu tư 110 triệu USD)...

Lũy kế đến hết tháng 8/2016, các KCN của cả nước đã thu hút được 6.620 dự án FDI với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 105,3 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 64,8 tỷ USD (bằng 61,7% tổng mức đầu tư đăng ký).

* Tình hình thu hút đầu tư trong nước:

- Trong 8 tháng năm 2016, các KCN của cả nước đã thu hút được 255 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho 97 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 34,8 ngàn tỷ đồng.

Lũy kế đến cuối tháng 8/2016, các KCN cả nước thu hút được 6.266 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 693,4 ngàn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 345 ngàn tỷ đồng (bằng 49,8% tổng vốn đầu tư đăng ký).

b) Tình hình thu hút đầu tư vào KKT

* Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài:

- Trong 8 tháng năm 2016, các KKT của cả nước đã thu hút được 40 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh tăng vốn cho 15 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 3,3 tỷ USD.

Lũy kế đến cuối tháng 8/2016, các KKT của cả nước thu hút được 327 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký đạt 39,6 tỷ USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 19,8 tỷ USD (bằng 50% tổng vốn đầu tư đăng ký).

* Tình hình thu hút đầu tư trong nước:

- Trong 8 tháng năm 2016, các KKT của cả nước đã thu hút được 70 dự án đầu tư trong nước và điều chỉnh tăng vốn cho 20 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 24,7 ngàn tỷ đồng.

Lũy kế đến cuối tháng 8/2016, các KKT của cả nước thu hút được 1.022 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đạt 789 ngàn tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện đạt 343 ngàn tỷ đồng (bằng 43,5% vốn đầu tư đăng ký)./.

Vụ Quản lý các khu kinh tế
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 842
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.