Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
English
a A
Ngày 19/12/2016-16:44:00 PM
Dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 07/01/2016 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo.

Kính đề nghị các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 rà soát, tham gia ý kiến về dự thảo Báo cáo, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 24/12/2016 bằng văn bản và qua thư điện tử địa chỉ: thktqd@mpi.gov.vn để kịp tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo Chính phủ tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương ngày 28/12/2016./.


File đính kèm:
DuthaotinhhinhthuchienNQ01.2016_(19.12.2016).doc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4049
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.