Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018
English
a A
Ngày 12/04/2017-13:33:00 PM
Công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(MPI) – Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Bộ thông qua việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các quy định pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung và Thanh tra Bộ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về quy tắc ứng xử của CBCCVC, quy định về những điều đảng viên không được làm thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Trong Quý I năm 2017, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành 01 cuộc kiểm tra hành chính. Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai các cuộc kiểm tra hành chính năm 2017 theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Về Thanh tra chuyên ngành, tổng số cuộc thanh tra đã thực hiện có thành lập đoàn là 03 cuộc thanh tra việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; Quá trình thực hiện dự án; Việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản giai đoạn 2014-2016 tại các tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình và Sơn La.

Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Bộ trưởng ban hành 05 Kết luận thanh tra, gồm: 02 kết luận thanh tra về việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh tổng mức đầu tư; Quá trình thực hiện dự án đầu tư; Việc xử lý nợ đọng vốn xây dựng cơ bản giai đoạn 2014-2015 tại 02 tỉnh Tuyên Quang và Hòa Bình; 03 Kết luận thanh tra chuyên đề về công tác quản lý nhà nước và triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên tuyến Quốc lộ 1A do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Qua các sai phạm được phát hiện trong công tác thanh tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những kiến nghị với Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các cơ quan liên quan như: Chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong quản lý, điều hành, triển khai thực hiện dự án như đã nêu.

Đối với Tổng cục Thống kê, đã thực hiện 34 cuộc thanh tra, tất cả các cuộc thanh tra, kiểm tra đều do Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện. Lĩnh vực thanh tra chủ yếu là thực hiện phương án điều tra và thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở.

Nhìn chung, về việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai các cuộc kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư theo kế hoạch. Các cuộc kiểm tra của các đơn vị trong Bộ cơ bản đúng tiến độ và nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Theo Báo cáo, về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, trong Quý I năm 2017, Thanh tra Bộ nhận được tổng số 09 đơn thư và các đơn thư đã được xử lý kịp thời. Thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng./.

Đức Trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1136
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.