Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 17/06/2017-13:30:00 PM
Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh gia đầu tư. Ảnh: MPI
(MPI) – Thực hiện Công văn số 5755/VPCP-KGVX ngày 02/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử quý II/2017, ngày 09/6/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 4701/BKHĐT-TTTH gửi Văn phòng Chính phủ.

Theo Công văn, về tình hình triển khai các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu được nêu trong Nghị quyết số 36a, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao như đã báo cáo tại Công văn số 10220/BKHĐT-TTTH ngày 08/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử gồm có: Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước; Ứng dụng CNTT trong nội bộ; Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ứng dụng CNTT trong quản lý đăng ký kinh doanh, trong công tác đấu thầu và trong đầu tư nước ngoài.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan cũng được giao tại khoản 5, Phần IV của Nghị quyết về việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư qua mạng điện tử, trong quý II/2017, tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử cả nước đạt 39,8%, thành phố Hà Nội đạt 65,9%, thành phố Hồ Chí Minh đạt 51,5%.

Riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh kênh đăng ký qua mạng chính thức của cả nước thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh có triển khai một kênh đăng ký qua mạng riêng theo mô hình hỗ trợ dự thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Theo số liệu do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, trong quý II/2017 đã có tổng số 7.565 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã đăng ký thành công (doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đối chiếu và nhận kết quả), chiếm 12,6% tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Về tỷ lệ đăng ký đầu tư qua mạng điện tử, số hồ sơ nộp qua mạng trên toàn quốc trong quý II/2017 có 5.177 hồ sơ đăng ký đầu tư, trong đó số hồ sơ kê khai qua mạng là 2.042 hồ sơ, đạt tỷ lệ 39,4%. Tổ chức thực hiện đấu thầu mua sắm công qua mạng: Số hồ sơ đăng ký mới của bên mời thầu và nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quý II/2017: 12.057 hồ sơ, trong đó số nhà thầu được phê duyệt: 9.571 nhà thầu, số đơn vị mời thầu được phê duyệt: 1.780 bên mời thầu, còn lại 706 hồ sơ chưa được phê duyệt do chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ gói thầu chào hàng cạnh tranh thực hiện lựa chọn nhà thầu trên toàn quốc đến quý II/2017: 10% (1.428/14.274 gói thầu). Tỷ lệ gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trên toàn quốc đến quý II/2017: 8,6% (1.347/15.590 gói thầu).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước (http://dautucong.mpi.gov.vn) trên toàn quốc nhằm tin học công tác báo cáo giám sát đầu tư cũng như tin học hóa việc lập, theo dõi kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm. Số liệu triển khai cụ thể: Có gần 5.000 cơ quan, đơn vị đã được cấp tài khoản sử dụng Hệ thống trên toàn quốc. Đã triển khai việc đăng ký và cấp tài khoản trực tuyến với 1.647 lượt đăng ký tài khoản trực tuyến. Trong báo cáo giám sát đầu tư có 12.285 dự án đã cập nhật thông tin trên Hệ thống; có 94/123 (76,4%) cơ quan đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 trực tuyến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã sử dụng Hệ thống trong việc tổng hợp số liệu báo cáo từ các cơ quan. Thông tin về kết quả triển khai của các Bộ, ngành trung ương và địa phương được công khai tại Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư tại địa chỉ http://giamsatdautuquocgia.mpi.gov.vn). Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công ngày 25/4/2017. Hệ thống đã có dữ liệu kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư năm 2016, 2017 với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ODA để làm cơ sở thực hiện việc lập, rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1233
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.