Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Ngày 17/08/2017-15:58:00 PM
Sơn La tiếp tục duy trì tăng trưởng
(MPI) – Trình bày báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018 tỉnh Sơn La tại Hội nghị Thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018 với các tỉnh miền núi phía Bắc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh cho biết, kinh tế tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì tăng trưởng, các lĩnh vực, thành phần kinh tế đều có bước phát triển khá.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh phát biểu.
Ảnh: Đức Trung (MPI)

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La (theo giá so sánh) ước đạt 10.870,5 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch, tăng 5,15% so với cùng kỳ năm 2016. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.544,459 tỷ đồng, bằng 41,56% dự toán Bộ Tài chính giao, phấn đấu thu ngân sách cả năm đạt 4.200, vượt dự toán được giao.

Tổng các nguồn vốn đầu tư công thực hiện trong năm 2017 là 3.975,621 tỷ đồng; Ước thực hiện giải ngân thanh toán đến 31/8/2017 đạt 45% kế hoạch; Đến 31/12/2017, phấn đấu giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn đã giao. Giải ngân thanh toán trong những tháng đầu năm 2017 đạt thấp chủ yếu là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia do mất nhiều thời gian chuẩn bị đầu tư.

Về kế hoạch năm 2018, tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu đó là tốc độ tăng GRDP năm 2018 tăng từ 7% đến 7,5% so với năm 2017. GRDP bình quân/người đạt 28,3 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn tăng 10% so với số thực hiện năm 2017; Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 25,44%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45,6%; Tỷ lệ hộ được dùng điện sinh hoạt đạt 92,6%. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã đạt 88,73%. Phấn đấu đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 10 tiêu chí/xã. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,7%.

Về tình hình bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn, tại các Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 613/QĐ-BKHĐT ngày 28/4/2017 về giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 - 2020 và năm 2017, tổng các nguồn vốn Trung ương và ngân sách địa phương đã giao cho tỉnh là 7.274,443 tỷ đồng.

Về hoàn tất các thủ tục đầu tư đối với các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch trung hạn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

Tại Hội nghị, Giám đốc Lê Hồng Minh đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên. Đồng thời, đề nghị sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình; Về kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016 thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn; Về sửa đổi Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 849
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.