Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Ngày 07/09/2017-13:49:00 PM
Về chủ trương đầu tư, người có thẩm quyền
(MPI) - Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được yêu cầu giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như sau:

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công việc, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn có gặp một số lúng túng, vướng mắc như sau:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn được thành lập và hoạt động theo Luật xây dựng, Luật đấu thầu và thực hiện nhiệm vụ lựa chọn nhà thầu theo hướng dẫn tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

a/ Vậy xin hỏi Ban QLDA cấp huyện (hay Ban QLDA khu vực) có phải là “chủ đầu tư” không hay chỉ là đại diện cho chủ đầu tư?

b/ Theo tôi hiểu thì người có thẩm quyền (tức là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện) thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, còn chủ đầu tư tức là Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện được quyền phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu là phê duyệt Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Danh sách xếp hạng nhà thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu (tức là quyết định trúng thầu và quyết định chỉ định thầu); Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu. Xin hỏi là thực hiện như vậy có đúng theo quy định không?

c/ Theo quy định tại Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về trách nhiệm của đơn vị thẩm định:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Chủ đầu tư (Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện) giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

Từ những phân tích nêu trên (tại mục 2 và mục 3), thì chủ đầu tư (tức là Ban QLDA huyện) có quyền được ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (gồm cả quyết định chỉ định thầu và quyết định trúng thầu trong đấu thầu rộng rãi)?

Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của Quý cơ quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 4 Khoản 4 và Khoản 34 Luật đấu thầu quy định người có thẩm quyền là người quyết định phê duyệt dự án hoặc người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư là tổ chức sở hữu vốn hoặc tổ chức được giao thay mặt chủ sở hữu vốn, tổ chức vay vốn trực tiếp quản lý quá trình thực hiện dự án.

Theo đó, chủ đầu tư được xác định theo quy định nêu trên và được người có thẩm quyền phê duyệt trong quyết định phê duyệt dự án. Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu chịu trách nhiệm thực hiện các công việc tương ứng theo quy định tại Điều 73,74,75 Luật đấu thầu./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1628
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.