Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018
English
a A
Ngày 29/09/2017-15:01:00 PM
Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ảnh minh họa: MPI
(MPI) – Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Bộ thông qua việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong 9 tháng năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện 03 cuộc kiểm tra hành chính, trong đó đã ban hành 01 Kết luận kiểm tra, hiện đang hoàn thiện 01 báo cáo và kết luận kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, tuyển sinh, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức và người lao động. Việc chấp hành quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2014-2016 tại 01 đơn vị.

Công tác Thanh tra chuyên ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện ban hành 08 Kết luận thanh tra; Kiến nghị thu hồi qua thanh tra với tổng số tiền 207.693.060.692 đồng.

Qua các sai phạm đã được phát hiện trong công tác thanh tra, Bộ đã kiến nghị với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các cơ quan liên quan chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong quản lý, điều hành, triển khai thực hiện dự án và thực hiện nghiêm túc nội dung trong các Kết luận thanh tra.

Đối với Ngành Thống kê, đã thực hiện 268 cuộc thanh tra, trong đó, Tổng cục Thống kê thực hiện 08 cuộc và các Cục Thống kê thực hiện 258 cuộc. Lĩnh vực thanh tra chủ yếu là thực hiện phương án điều tra (Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Phương án điều tra công nghiệp tháng; Phương án điều tra giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất;…) và các cuộc thanh tra thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở.

Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, Bộ đã nhận được 48 đơn thư, trong đó 03 đơn thuộc thẩm quyền và 45 đơn không thuộc thẩm quyền. Các đơn đã được xử lý kịp thời hoặc chuyển đến cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng.

Về phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về PCTN, Bộ đã phối hợp với các Tổ chức quốc tế, tăng cường công tác hậu kiểm các chương trình, dự án ODA, NGO để hạn chế tối đa tiêu cực, tham nhũng phát sinh. Tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế tham khảo ý kiến các nhà tài trợ nhằm tiếp tục hài hòa hóa quy trình, thủ tục với các nhà tài trợ, góp phần nâng cao hiệu quả của việc quản lý nguồn vốn ODA, thực hiện phòng, chống tham nhũng.

Thông qua hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã lồng ghép các buổi nói chuyện chuyên đề, học tập chính trị, các cuộc phát động, các cuộc thi... nhằm tuyên truyền, phổ biến công tác PCTN của đơn vị.

Đồng thời, thông qua các đơn vị truyền thông, báo chí của Bộ như: Báo Đầu tư, Báo Đấu thầu, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Trung tâm Tin học (Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư),... tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về PCTN, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp; Đăng tải nội dung trong các kết luận thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Bộ và một số đơn vị thực hiện./.

Đức Trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 809
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.