Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Ngày 02/10/2017-15:46:00 PM
Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 9 và 9 tháng năm 2017

Ảnh minh họa: Nguồn: (MP)I
(MPI) – Theo Báo cáo số 241/BC-TCTK ngày 27/9/2017 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 9/2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 19 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng 8/2017 nhưng tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2016; Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 18,6 tỷ USD, tăng 2,3% so với tháng 8/2017.

Ước tính trong tháng 9/2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước đạt 5,21 tỷ USD, giảm 5,3% so với tháng 8/2017; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,79 tỷ USD, giảm 3,3%. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm so với tháng 8/2017: Gạo giảm 21,3%; Giày dép giảm 21,1%; Hạt tiêu giảm 16,1%; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 11,4%...

So với cùng kỳ năm 2016, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9/2017 tăng 23,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 22,5%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 24%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm 2016: Điện thoại và linh kiện tăng 47,7%; Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 32,3%; Dệt may tăng 11,7%.

Tính chung 9 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 154 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 43,2 tỷ USD, tăng 16,8%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 110,8 tỷ USD, tăng 21%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm 2016: Điện thoại và linh kiện đạt 31 tỷ USD, tăng 21,4%; Dệt may đạt 19,3 tỷ USD, tăng 8,6%; Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 18,5 tỷ USD, tăng 40,8%; Giày dép đạt 10,6 tỷ USD, tăng 12,7%; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 9,3 tỷ USD, tăng 30,1%… Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2016: Hạt tiêu đạt 981 triệu USD, giảm 18% (lượng tăng 25,1%); Sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 726 triệu USD, giảm 3,1% (lượng tăng 4,5%)…

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta với kim ngạch đạt 31,2 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó xuất khẩu giày dép tăng 15,7%; Dệt may tăng 8,1%. Tiếp đến là EU đạt 28,4 tỷ USD, tăng 15,8%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 24,2%; Giày dép tăng 14,7%; Điện thoại và linh kiện tăng 13,5%. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 21,9 tỷ USD, là thị trường có tốc độ tăng cao nhất với 44,7%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 88,5%; Rau quả tăng 60%. Thị trường ASEAN đạt 16 tỷ USD, tăng 26,1%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 49,1%; Điện thoại và linh kiện tăng 38,3%. Thị trường Nhật Bản đạt 12,5 tỷ USD, tăng 17,2%; Hàn Quốc đạt 10,6 tỷ USD, tăng 27,3%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 40,5%; Điện thoại và linh kiện tăng 36,6%; Dệt may tăng 6,1%. Thị trường Thái Lan đạt 3,5 tỷ USD, tăng 28,7%, trong đó dầu thô tăng 217,5%; Điện thoại và linh kiện tăng 55,2%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 22,6%.

Ước tính tháng 9/2017, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu khu vực kinh tế trong nước đạt 7,25 tỷ USD, tăng 1,7%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,35 tỷ USD, tăng 2,7%. Một số mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng cao so với tháng 8/2017: Điện thoại và linh kiện tăng 19,6%; Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 17,4%. Một số mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch giảm nhiều: Phân bón giảm 37,5%; Than đá giảm 20,9%; Gỗ và sản phẩm gỗ giảm 16,3%. So với cùng kỳ năm 2016, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng 27,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 25,6%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 28,4%. Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm 2016: Điện thoại và linh kiện tăng 78%; Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 47,3%; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 26,3%.

Tính chung 9 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 154,5 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 61,3 tỷ USD, tăng 18,7%; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 93,2 tỷ USD, tăng 26,1%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước tăng so với cùng kỳ năm 2016: Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 27 tỷ USD, tăng 32,9%; Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 25,8 tỷ USD, tăng 28,3%; Điện thoại và linh kiện đạt 10,7 tỷ USD, tăng 41,3%…Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2016: Ô tô đạt 3,8 tỷ USD, giảm 12,4%; Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 2,5 tỷ USD, giảm 2,5%; Phương tiện vận tải khác và phụ tùng đạt 623 triệu USD, giảm 22,8%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 41,6 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 24,7%; Điện thoại và linh kiện tăng 20,6%; Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 18,9%. Tiếp theo là Hàn Quốc với 33,9 tỷ USD, tăng 46,5%, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 113,3%; Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 45,9%. Nhập khẩu từ thị trường ASEAN đạt 20,6 tỷ USD, tăng 19,7%, trong đó xăng dầu tăng 27,2%; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 12,9%. Nhật Bản đạt 11,8 tỷ USD, tăng 8,2%. EU đạt 9,1 tỷ USD, tăng 13,3%, trong đó dược phẩm tăng 11,6%; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 9,8%. Thái Lan đạt 7,5 tỷ USD, tăng 21,4%, trong đó nhập khẩu rau quả tăng 144,2%; Xăng dầu tăng 47% (lượng tăng 19,4%); Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 14,1%. Hoa Kỳ đạt 6,9 tỷ USD, tăng 16,3%, trong đó bông tăng 65,2%; Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 35%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 9/2017 ước tính xuất siêu 400 triệu USD. Tính chung 9 tháng năm 2017 nhập siêu 442 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,08 tỷ USD; Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,64 tỷ USD; Nhập siêu từ Hàn Quốc lên tới 23,3 tỷ USD, tăng 57,7% so với cùng kỳ 2016, là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam; Tiếp đến là nhập siêu từ Trung Quốc với 19,7 tỷ USD, giảm 5,6%; Nhập siêu từ ASEAN là 4,6 tỷ USD./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 851
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.