Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Ngày 05/10/2017-08:17:00 AM
Năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc so với năm 2016
(MPI) - Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phiên họp Chính phủ tháng 9/2017, sau hơn ba năm triển khai Nghị quyết 19 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã có sự cải thiện và tăng hạng đáng kể.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh có sự cải thiện và tăng hạng

Theo xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, năm 2016, Việt Nam tăng 9 bậc (từ vị trí 91 lên vị trí 82), là mức tăng bậc nhiều nhất kể từ năm 2008. Tháng 6/2017, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố Báo cáo Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2017 (GII 2017), theo đó Việt Nam ở vị trí 47/127 nền kinh tế, tăng 12 bậc so với vị trí thứ 59 của năm 2016. Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đã đạt được từ trước cho đến nay.

Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2017-2018 của Diễn đàn kinh tế Thế giới công bố ngày 27/9/2017 cho thấy, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc so với năm 2016 (từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 nền kinh tế). Kết quả cải thiện tích cực này có được bởi 5/12 chỉ số trụ cột tăng điểm và 6/12 chỉ số trụ cột tăng bậc. Trong đó, chỉ số Mức độ sẵn sàng về công nghệ có mức tăng điểm và tăng bậc nhiều nhất (13 bậc, từ vị trí 92 lên vị trí 79), tiếp đến là chỉ số Phát triển thị trường tài chính (tăng 7 bậc).

Tuy vậy, vẫn còn nhiều trụ cột chưa được cải thiện hoặc mức độ cải thiện chưa bền vững. Cụ thể là: Trụ cột Thể chế (tăng 3 bậc), Hiệu quả thị trường lao động (tăng 6 bậc), nhưng không tăng điểm, Trình độ phát triển kinh doanh tuy có mức tăng điểm nhẹ (0,1 điểm), nhưng thứ hạng giảm 4 bậc (từ vị trí 96 xuống vị trí 100). Vẫn còn 4/12 chỉ số trụ cột giảm bậc, trong đó giảm nhiều nhất là Hiệu quả thị trường hàng hoá (giảm điểm và giảm 10 bậc).

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu Điều kiện kinh doanh

Qua kết quả rà soát, nghiên cứu Điều kiện kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, chất lượng của các quy định về điều kiện kinh doanh còn thấp, thiên về quản lý kiểm soát các yếu tố đầu vào hơn là chất lượng sản phẩm đầu ra, thiếu hệ thống quản lý theo phương pháp đánh giá rủi ro. Hệ thống kiểm soát chất lượng quy định về điều kiện kinh doanh chưa hiệu quả. Nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về cải cách giấy phép, điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, hoạt động rà soát và nâng cao chất lượng quy định điều kiện kinh doanh chưa được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục. Điều này tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cắt giảm khoảng 3000 điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, không hiệu quả. Đồng thời kiến nghị thay đổi cách thức quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh dựa trên các nguyên tắc và thông lệ tốt của các nước OECD.

Bộ Công Thương là một trong số ít Bộ đã chủ động thực hiện rà soát các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 3610A/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018. Theo Quyết định này, 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh dự kiến cắt giảm trong tổng số 1216 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (cắt giảm khoảng 55%). Hiện nay, Bộ Công Thương có số lượng điều kiện kinh doanh lớn nhất, do vậy việc cắt giảm 55% số lượng điều kiện kinh doanh sẽ giảm gánh nặng đáng kể về chi phí, rủi ro và tạo cơ hội kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng thực hiện chuyển 420 mã HS trong tổng số 720 mã HS phải kiểm tra trước thông quan sang giai đoạn sau thông quan.

Về phía địa phương, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Giang... là những địa phương tích cực triển khai nhiều giải pháp để thực thi Nghị quyết. Báo cáo có chất lượng, bám sát các yêu cầu và nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết. Nhiều địa phương tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại, gặp gỡ với doanh nghiệp và kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Một số địa phương thực hiện hiệu quả đường dây nóng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phản ánh và được giải đáp, xử lý các vướng mắc. Tại Thừa Thiên Huế đã thực hiện cấp thẻ điện tử thông tin doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện giao dịch trực tuyến tại tất cả các cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tại Phiên họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp như: yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị quyết số 19, coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ này. Các Bộ khẩn trương thực hiện rà soát, kiến nghị cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước tháng 12/2017...

Bộ Y tế tiếp thu các ý kiến góp ý của doanh nghiệp và các Bộ, ngành liên quan vào dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Khẩn trương xây dựng và ban hành các quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm hàng hoá kiểm tra chuyên ngành.

Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đã đề ra. Có giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt. Kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả. Chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp có liên quan. Thực hiện kết nối thông tin giữa các Bộ, Cơ quan.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp trên cơ sở những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp một cách thường xuyên và kịp thời./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1011
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.