Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Ngày 06/10/2017-10:40:00 AM
Có thể giao đơn vị trực thuộc thẩm định gói thầu?
Ông Nguyễn Ngọc Hải (Hải Dương) hỏi: Theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì trước khi phê duyệt hồ sơ và kết quả trúng thầu, chủ đầu tư phải thuê đơn vị thẩm định. Vậy, đơn vị thẩm định này là cơ quan quản lý Nhà nước hay các tổ chức, cá nhân có có đủ điều kiện năng lực hoạt động?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 106 của Nghị định này trước khi phê duyệt.

Theo đó, trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải tiến hành thẩm định theo quy định nêu trên. Việc tổ chức thẩm định có thể giao cho một đơn vị trực thuộc chủ đầu tư hoặc thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công tác thẩm định.


Cổng thông tin điện tử Chính phủ

    Tổng số lượt xem: 450
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.