Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018
English
a A
Ngày 27/11/2017-15:27:00 PM
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 và 11 tháng năm 2017
(MPI) – Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 11/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.920 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 109.899 tỷ đồng, giảm 2,1% về số doanh nghiệp và giảm 7,8% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,1 tỷ đồng, giảm 5,8%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 88.595 lao động, giảm 1,5%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.338 doanh nghiệp, tăng 0,7% so với tháng 10/2017.

Biểu đồ so sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp. Ảnh: MPI

Trong 11 tháng năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 140.394 doanh nghiệp, trong đó: Có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới và 24.349 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế là 2.714.410 tỷ đồng, bao gồm: Số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.131.819 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.582.591 tỷ đồng với 32.260 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn. Cả nước có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.131.819 tỷ đồng, tăng 14,1% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 24,3%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 1.065.015 lao động, giảm 8,0% so với cùng kỳ năm 2016.

Về số vốn đăng ký, trong 11 tháng năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016, số vốn đăng ký mới tập trung cao ở loại hình công ty cổ phần là 537.002 tỷ đồng, tăng 58,1%; Tiếp đó là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 372.541 tỷ đồng, tăng 30,7%; Loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 218.590 tỷ đồng, tăng 31,1%; Loại hình doanh nghiệp tư nhân có 3.609 tỷ đồng, giảm 42,9%; Loại hình công ty hợp danh có số vốn đăng ký mới thấp nhất so với các loại hình khác là 78 tỷ đồng, tăng 271,3%.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp trong 11 tháng năm 2017, loại hình công ty cổ phần chiếm tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 27,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 8,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; Loại hình công ty TNHH 1 thành viên là 5,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; Loại hình công ty hợp danh là 3,7 tỷ đồng/doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp tư nhân là 1,2 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Trong 11 tháng năm 2017, số vốn đăng ký vùng Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 579.271 tỷ đồng, chiếm 51,2%; Đứng thứ hai là Đồng bằng Sông Hồng có 271.588 tỷ đồng, chiếm 24,0%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 147.885 tỷ đồng, chiếm 13,1%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 60.276 tỷ đồng, chiếm 5,3%; Trung du và miền núi phía Bắc có 50.814 tỷ đồng, chiếm 4,5% và Tây Nguyên có 21.985 tỷ đồng, chiếm 1,9%.

Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn, bán lẻ; Sửa chữa, ô tô, xe máy có 41.627 doanh nghiệp, chiếm 35,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 14.846 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 14.695 doanh nghiệp, chiếm 12,7%...

Về số vốn đăng ký, ngành kinh doanh bất động sản có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 314.266 tỷ đồng, chiếm 27,8%; Tiếp đến là bán buôn, bán lẻ...

Trong 11 tháng năm 2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động có 9.930 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 40,782%; Có 7.817 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 32,104%; Có 2.314 doanh nghiệp tư nhân chiếm 9,503%; Có 4.287 công ty cổ phần chiếm 17,606% và có 01 công ty hợp danh chiếm 0,004%./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1074
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.