Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13 tháng 12 năm 2018
English
a A
Ngày 06/12/2017-17:12:00 PM
VDF 2017: Tăng năng suất - đòn bẩy cho sự phát triển bền vững
(MPI) – Với chủ đề “Tăng năng suất - đòn bẩy cho sự phát triển bền vững”, dự kiến Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017 (VDF 2017) sẽ diễn ra vào ngày 13/12/2017, tại Hà Nội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì Diễn đàn. Theo dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự VDF 2016. Ảnh: MPI

Từ năm 2010, Việt Nam bước vào nước có thu nhập trung bình. Thành quả phát triển này đồng thời cũng đặt ra cho Việt Nam những thách thức phát triển mới, đó là thách thức vượt qua bẫy thu nhập trung bình mà nhiều nước đã gặp phải.

VDF 2017 với mục đích phân tích thực trạng và các trở ngại cho việc tăng năng suất tại Việt Nam, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng năng suất, một trong các giải pháp lâu dài cho Việt Nam phát triển, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và bắt kịp các nền kinh tế phát triển trong thời gian tới khi các nhân tố trước đây đóng vai trò động lực cho tăng trưởng như thâm dụng vốn, lao động, tài nguyên thiên nhiên,… đến nay cơ bản đã phát huy hết vai trò lịch sử trong giai đoạn đầu phát triển.

Đây là một vấn đề tương đối mới tại Việt Nam, do vậy Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đối tác phát triển và các cơ quan liên quan mời các chuyên gia có uy tín trong và ngoài nước phân tích sâu vấn đề này, chia sẻ kinh nghiệm của các nước đi trước để hoạch định chính sách năng suất cho Việt Nam.

Bên cạnh thách thức bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cũng phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu. Theo nghiên cứu được chỉ ra tại Báo cáo Việt Nam 2035, để trở thành một nền kinh tế công nghiệp hiện đại vào năm 2035, Việt Nam sẽ mất 18 năm và duy trì mức tăng trưởng GDP tối thiểu 6%/năm để có được mức thu nhập bình quân đầu người tương đương Malaysia vào năm 2010 (18.000 usd), hay mất 7 năm với mức tăng GDP tối thiểu 7%/năm để đạt mức GDP đầu người của Hàn Quốc vào năm 2003 (24.000 usd).

Để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tránh nguy cơ tụt hậu, Việt Nam cần khai thác và phát huy được các nhân tố động lực tăng trưởng mới. Kinh nghiệm của các nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững trên thế giới cho thấy tăng năng suất là một trong những nhân tố trung tâm và động lực tạo ra sự phát triển bền vững, bứt phá của một quốc gia. Mặc dù vậy, tại Việt Nam thời gian gần đây nhân tố này lại đang có dấu hiệu chững lại. Nếu không có những cải cách căn bản để tăng năng suất, Việt Nam có nguy cơ tụt hậu so với các nền kinh tế trong khu vực và rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Với mục đích trên, Diễn đàn dự kiến đạt được những kết quả cụ thể như giúp các cơ quan Chính phủ, các địa phương có hoạt động kinh tế sản xuất quan trọng trong nền kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, cơ quan thông tấn báo chí nhận thức được nội hàm, vai trò và tầm quan trọng của tăng năng suất trong thúc đẩy và duy trì phát triển nhanh và bền vững; Đề xuất các giải pháp để tăng năng suất cho Việt Nam trên cơ sở các kinh nghiệm trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở các nội dung thảo luận của Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ kết luận và giao các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và cộng đồng các doanh nghiệp, giới học giả triển khai các giải pháp để tăng năng suất trong nền kinh tế; Xây dựng một chương trình hành động để thúc đẩy và triển khai lộ trình tăng năng suất cho nền kinh tế với những thời hạn và mục tiêu nhiệm vụ cụ thể.

Đồng thời, kêu gọi các đối tác phát triển tham gia với Chính phủ Việt Nam thực hiện chương trình hành động tăng năng suất quốc gia.

Diễn đàn gồm 2 phiên, Phiên 1 với chủ đề “Tăng trưởng năng suất - xu thế toàn cầu và thách thức tại Việt Nam” sẽ thảo luận tổng quan về các vấn đề liên quan đến tăng năng suất, những vấn đề cơ bản về tăng năng suất trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam.

Phiên 2 với chủ đề “Giải phóng năng suất vì sự phát triển bền vững của Việt Nam”, các chuyên gia quốc tế sẽ đi sâu vào trình bày các giải pháp tăng năng suất trong các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế của Việt Nam./.

Đức Trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1558
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.