Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018
English
a A
Ngày 07/12/2017-14:16:00 PM
Tổng hợp, giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2018
(MPI) – Ngày 06/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công điện số 10054/CĐ-BKHĐT gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc tổng hợp, giao vốn ngân sách trung ương (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) năm 2018.
Cổng thông tin quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư. Nguồn: MPI

Để hoàn thành việc giao Kế hoạch đầu tư năm 2018 đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quy định hiện hành về kế hoạch đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ; Cơ quan ngang Bộ; Cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội khẩn trương hoàn chỉnh phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm cả phiếu Chính phủ) năm 2018, cập nhật trên Hệ thống đầu tư công và gửi Báo cáo bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/12/2017, chịu trách nhiệm về tính thống nhất số liệu giữa báo cáo trên Hệ thống với Báo cáo bằng văn bản, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu.

Theo Công điện, hạn cuối cùng để cập nhật số liệu trên Hệ thống và gửi báo cáo bằng văn bản trước 24 giờ ngày 08/12/2017. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai sử dụng số liệu trên Hệ thống để tổng hợp (trừ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng), báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 11/12/2017 và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ những Bộ, ngành, địa phương không cập nhật số liệu, không thống nhất số liệu, chậm gửi báo cáo cả trên Hệ thống và bằng văn bản.

Nhằm tin học hóa trong công tác lập kế hoạch, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những chỉ đạo quyết liệt tại các Nghị quyết số 70/NQ-CP, Chỉ thị số 29/CT-TTg, Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT, Công văn số 5598/BKHĐT-TH, yêu cầu các địa phương thực hiện việc báo cáo trực tuyến để thực hiện việc lập, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trên Hệ thống thông tin về đầu tư công nhằm đổi mới công tác lập, theo dõi, đánh giá và thực hiện kế hoạch đầu tư công để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trung hạn và hằng năm./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1922
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.