Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 11/12/2017-14:30:00 PM
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
(MPI) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 11/12/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mai Ngọc Bích phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Đức Trung (MPI)

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mai Ngọc Bích cho biết, trong thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được những kết quả tích cực, Ban Chỉ đạo về PCTN, lãng phí đã được kiện toàn và duy trì thường xuyên, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra các cấp có trọng tâm trọng điểm, kiện toàn các đoàn thanh tra và phối hợp tốt với Thanh tra Chính phủ đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đều xây dựng kế hoạch PCTN, lãng phí với các mục tiêu, nội dung, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị triển khai thực hiện.

Theo Kết luận số 10-KL/TW, để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới, ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, Bộ Chính trị đã chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu. Cùng với đó, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ của cán bộ, đảng viên; Hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức cán bộ làm công tác PCTN, lãng phí; Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và giải trình trong hoạt động công vụ; Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo rà soát, bổ sung sửa đổi, xây dựng ban hành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN, lãng phí.

Nghị quyết Trung ương 3 khóa X được ban hành nhằm mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của Nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính.

Theo đó, Đảng lãnh đạo chặt chẽ công tác PCTN, lãng phí; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức hành chính, kinh tế, hình sự. PCTN, lãng phí phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, vừa tích cực, chủ động phòng ngừa vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trong đó phòng ngừa là chính. Gắn PCTN lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu. PCTN, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chú trọng tổng kết thực tiễn và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài.

Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã trình bày tại Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Hội nghị được nghe Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã trình bày những nội dung chính của Kết luận số 10-KL/TW. Kết luận đưa ba quan điểm nổi bật. Một là, phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí.

Hai là, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Gắn PCTN, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Ba là, kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng; cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng.

Kết luận 10-KL/TW cũng đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu; Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ; Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN; Từng bước mở rộng hoạt động PCTN ra khu vực ngoài nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về PCTN…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy cơ quan yêu cầu các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các đơn vị và quán triệt Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí. Sau khi tiếp thu đầy đủ những nội dung của Kết luận, các đơn vị phải phổ biến, quá triệt nội dung Kết luận đến từng cán bộ đảng viên, đồng thời cần chú trọng cả hai mặt phòng và chống tham nhũng, lãng phí; phải rút kinh nghiệm từ những hạn chế, từng đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của người đứng đầu; Gắn việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW với Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XII./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 4347
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.