Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018
English
a A
Ngày 25/12/2017-17:08:00 PM
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 và năm 2017
(MPI) - Theo Báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 12/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.814 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 164.092 tỷ đồng, giảm 1,0% về số doanh nghiệp và tăng 49,3% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15,2 tỷ đồng, tăng 50,8%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 96.306 lao động, tăng 8,7%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.245 doanh nghiệp, giảm 7,0% so với tháng 11/2017.

Biểu đồ so sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 và 12 năm 2017. Ảnh: MPI

Trong năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 153.307 doanh nghiệp, trong đó: Có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới và 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong năm qua là 3.165.233 tỷ đồng, bao gồm: Số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.295.911 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.869.322 tỷ đồng với 35.276 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.

Trong năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.295.911 tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 26,2%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 1.161.321 lao động, giảm 8,4%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2017 là 26.448 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Về số vốn đăng ký của năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 tiếp tục tập trung cao ở loại hình công ty cổ phần là 609.971 tỷ đồng, tăng 61,9%; Tiếp đó là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 422.781 tỷ đồng, tăng 34,8%; Loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 259.122 tỷ đồng, tăng 33,6%; Loại hình doanh nghiệp tư nhân có 3.957 tỷ đồng, giảm 41,5%; Loại hình công ty hợp danh có số vốn đăng ký mới thấp nhất so với các loại hình khác là 81 tỷ đồng, tăng 273,1%.

Trong năm 2017, về số vốn đăng ký khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 680.639 tỷ đồng, chiếm 52,5%. Đứng thứ hai là Đồng bằng Sông Hồng có 306.260 tỷ đồng, chiếm 23,6%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 160.297 tỷ đồng, chiếm 12,4%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 70.605 tỷ đồng, chiếm 5,4%; Trung du và miền núi phía Bắc có 53.992 tỷ đồng, chiếm 4,2% và Tây Nguyên có 24.118 tỷ đồng, chiếm 1,9%.

Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy có 45.411 doanh nghiệp, chiếm 35,8%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 16.191 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 16.035 doanh nghiệp, chiếm 12,6%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 9.392 doanh nghiệp, chiếm 7,4%;...

Về số vốn đăng ký, trong năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 388.376 tỷ đồng, chiếm 30,0%, tiếp đến là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 198.042 tỷ đồng, chiếm 15,3%; Xây dựng có 190.823 tỷ đồng, chiếm 14,7%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 144.726 tỷ đồng, chiếm 11,2%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 67.391 tỷ đồng, chiếm 5,2%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 59.776 tỷ đồng, chiếm 4,6%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 44.382 tỷ đồng, chiếm 3,4%;...

Trong năm 2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 26.448 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động có 10.791 công ty TNHH 1 thành viên chiếm 40,801%, có 8.513 công ty TNHH 2 thành viên chiếm 32,188%, có 2.475 doanh nghiệp tư nhân chiếm 9,358 %, có 4.668 công ty cổ phần chiếm 17,650% và có 01 công ty hợp danh chiếm 0,004%./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 822
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.