Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018
English
a A
Ngày 25/12/2017-14:50:00 PM
Số lượng chuyên gia phụ thuộc quy mô của gói thầu
Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity hiện đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn lựa chọn nhà thầu. Vừa qua Công ty đã ký hợp đồng tư vấn lựa chọn nhà thầu một gói thầu hỗn hợp quy mô lớn gồm xây lắp công trình dân dụng, lắp đặt thiết bị công trình, lắp đặt nội thất công trình, đồng thời lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu.

Điều 116, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: “Điều 116. Tổ chuyên gia 2. Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan”.

Theo đó, Công ty lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu bao gồm các thành viên có chứng chỉ hành nghề hoạt động tư vấn đấu thầu như sau:

1. Chuyên gia về xây lắp công trình dân dụng: Kỹ sư xây dựng + kỹ sư kinh tế xây dựng + kiến trúc sư.

2. Chuyên gia về lắp đặt thiết bị công trình: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện.

3. Chuyên gia về lắp đặt nội thất công trình: Kiến trúc sư.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity đề nghị giải đáp, Tổ chuyên gia như trên đã đáp ứng được Khoản 2 Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 đối với gói thầu chưa?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Khoản 2 Điều 116) quy định tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan.

Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT (Khoản 7 Điều 35) quy định kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Đối với trường hợp nêu của Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam – Vinacity, việc lựa chon thành viên trong tổ chuyên gia phải tuân thủ quy định nêu trên. Bên mời thầu căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu để lựa chọn số lượng chuyên gia cho mỗi lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý cho phù hợp./.


Cổng thông tin điện tử Chính phủ

    Tổng số lượt xem: 777
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.