Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020
English
a A
Ngày 29/03/2017-16:07:00 PM
Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê phục vụ đo lường đánh giá phát triển kinh tế biển Việt Nam
Chủ nhiệm Đề tài: Ths. Nguyễn Huy Hoàng

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Chiến lược phát triển

- Nội dung nghiên cứu chủ yếu:

+ Cơ sở lý luận, thực tiễn về hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

+ Cơ sở lý luận, thực tiễn về hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế biển trên thế giới và Việt nam;

+ Tổng quan về thực trạng kinh tế biển của thế giới và Việt Nam;

+ Xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê phục vụ đo lường đánh giá phát triển kinh tế biển;

+ Đề xuất giải pháp triển khai áp dụng Bộ chỉ tiêu thống kê phục vụ đo lường đánh giá phát triển kinh tế biển;

+ Đề xuất lộ trình triển khai áp dụng Bộ chỉ tiêu thống kê phục vụ đo lường đánh giá phát triển kinh tế biển

- Thời gian thực hiện: 12 tháng (29/3/2017-29/3/2018)


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 342
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.