Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 29/03/2017-16:26:00 PM
Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng định mức, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ và cấp cơ sở tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chủ nhiệm Đề tài: Ths. Đỗ Thị Hải Hà

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường

- Nội dung nghiên cứu chủ yếu:

+ Những vấn đề cơ bản về xây dựng định mức, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ và cấp cơ sở;

+ Thực trạng xây dựng định mức, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ và cấp cơ sở tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Nghiên cứu ban hành Thông tư hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ và cấp cơ sở tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Dự thảo Thông tư hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ và cấp cơ sở tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Thời gian thực hiện: 12 tháng(29/3/2017-29/3/2018)


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 422
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.