Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 29/03/2017-16:30:00 PM
Nghiên cứu, xây dựng thí điểm mô hình chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất lúa gạo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
Chủ nhiệm Đề tài: Ths. Phạm Viết Sơn

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Vụ Hợp tác xã

- Nội dung nghiên cứu chủ yếu:

+ Cơ sở lý luận về chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng vùng ĐBSCL;

+ Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển mô hình chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất lúa gạo và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam;

+ Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam;

+ Đánh giá thực trạng sản xuất lúa gạo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong chuỗi liên kết giá trị; Phân tích những tồn tại, nguyên nhân.

+ Nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất lúa gạo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng(29/3/2017-29/3/2018)


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 410
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.