Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
English
a A
Ngày 29/03/2017-16:36:00 PM
Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2017-2025
Chủ nhiệm Đề tài: Ngô Văn Giang

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ

- Nội dung nghiên cứu chủ yếu:

+ Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chất lượng và hiệu quả hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

+ Thực trạng hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2011-2016;

+ Phân tích, đánh giá về chất lượng và hiệu quả hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

+ Phương hướng và giải pháp về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đánh giá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2017 – 2025.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng(29/3/2017-29/3/2018)


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1120
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.