Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
English
a A
Ngày 29/03/2017-16:39:00 PM
Xây dựng nội dung kế hoạch hóa và giám sát, đánh giá đầu tư trung hạn và hàng năm chương trình và dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi
Chủ nhiệm Đề tài: Ths. Nguyễn Thị Hải Ninh

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Vụ Kinh tế đối ngoại

- Nội dung nghiên cứu chủ yếu:

+ Những vấn đề lý luận về kế hoạch hóa và giám sát, đánh giá đầu tư trung hạn và hàng năm chương trình và dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi;

+ Đánh giá thực trạng công tác kế hoạch hóa, giám sát, đánh giá đầu tư trung hạn và hàng năm chương trình và dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi;

+ Đề xuất xây dựng nội dung kế hoạch hóa và giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi, trong đó, xây dựng yêu cầu về trình tự và thủ tục đối với kế hoạch hóa, giám sát, đánh giá.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng(29/3/2017-29/3/2018)


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1190
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.