Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
English
a A
Ngày 29/03/2017-16:43:00 PM
Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ môi trường tại Việt Nam
Chủ nhiệm Đề tài: Ths. Vũ Hải Hà

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Cục Đầu tư nước ngoài

- Nội dung nghiên cứu chủ yếu:

+ Những vấn đề lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ môi trường; Những nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ môi trường;

+ Kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam;

+ Đánh giá thực trạng của việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ môi trường tại Việt Nam trong thời gian qua; Rà soát khung chính sách hiện tại của Việt Nam đối với lĩnh vực hàng hoá và dịch vụ môi trường; Rà soát những cam kết quốc tế ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực hàng hoá môi trường tại Việt Nam

+ Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ môi trường.

- Thời gian thực hiện: 12 tháng(29/3/2017-29/3/2018)


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1262
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.