Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 28/02/2018-15:09:00 PM
Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 2 tháng đầu năm 2018

Tính lũy kế đến ngày 20/02/2018, Cả nước có 25.194 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 322,36 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 174,5 tỷ USD, bằng 54,1% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Riêng trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Cục Đầu tư nước ngoài xin báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài (ĐTNN) 2 tháng đầu năm 2018 chi tiết như sau:

I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 02/2018

Tính đến ngày 20/02/2018, Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 188,52 tỷ USD, chiếm 58,5% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 53,56 tỷ USD (chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước với 21 tỷ USD (chiếm 6,5% tổng vốn đầu tư).

Đã có 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 58,8 tỷ USD (chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 49,58 tỷ USD (chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Britishvirgin Islands, Hồng Kông.

ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 44,25 tỷ USD (chiếm 13,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Bình Dương với 30,67 tỷ USD (chiếm 9,5% tổng vốn đầu tư), Hà Nội với 27,69 tỷ USD (chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư).

2. Tình hình thu hút ĐTNN 2 tháng đầu năm 2018

2.1 Tình hình hoạt động:

Vốn thực hiện:

Tính đến ngày 20/02/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tình hình xuất, nhập khẩu:

Xuất khẩu: Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 23,96 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 71,3% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 23,56 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,1% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 19,2 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 59% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,76 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 4,36 tỷ USD không kể dầu thô.

2.2 Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Tính đến ngày 20 tháng 02 năm 2018, cả nước có 411 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 1,39 tỷ USD, bằng 68,6% so với cùng kỳ năm 2017; có 133 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 700,3 triệu USD, bằng 92,2% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư đăng ký cấp mới trong 2 tháng đầu năm 2018 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017 do trong 2 tháng đầu năm 2017 có nhiều dự án quy mô vốn từ 100 tới gần 300 triệu USD được cấp phép (chiếm 54,6% tổng vốn đăng ký cấp mới trong 2 tháng năm 2017) trong khi đó trong 2 tháng đầu năm 2018 chỉ cấp phép mới 01 dự án trên 100 triệu USD.

Cũng trong 02 tháng đầu năm 2018, cả nước có 873 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp là 1,25 tỷ USD, tăng 102,5% so với cùng kỳ 2017. Trong đó có 471 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp là 858,87 triệu USD và 402 lượt góp vốn mua cổ phần mà nhà ĐTNN mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 394,5 triệu USD.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Trong 2 tháng đầu năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 54,6% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 2 tháng đầu năm 2018. Lĩnh vực xây dựng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 345,4 triệu USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 312,1 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư:

Trong 2 tháng đầu năm 2018 có 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 851,2 triệu USD, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư; British Virgin Islands đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 450 triệu USD, chiếm 13,45% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký là 418,5 triệu USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư:

Trong 2 tháng đầu năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 47 tỉnh thành phố, trong đó TP Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký là 1,05 tỷ USD, chiếm 31,27 tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký là 434 triệu USD, chiếm 12,98% tổng vốn đầu tư. Ninh Thuận đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 253,9 triệu USD chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án lớn được cấp phép trong 2 tháng đầu năm 2018:

- Dự án nhà máy điện gió Hanbaram, cấp phép ngày 7/2/2018, tổng vốn đầu tư 150 triệu USD do Singapore đầu tư tại Ninh Thuận với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo.

- Dự án Công ty TNHH Kefico Việt Nam, cấp phép năm 2009 với mục tiêu sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ tại Hải Dương điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 120 triệu USD.

- Dự án Công ty TNHH Vina Cell Technology, cấp phép năm 2016 với mục tiêu sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Bắc Giang điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 100 triệu USD.

- Dự án nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định, tổng vốn đầu tư 80 triệu USD do nhà đầu tư Singapore đầu tư tại Nam Định.

- Dự án nhà máy Ykk Hà Nam, cấp phép ngày 02/02/2018, tổng vốn đầu tư 80 triệu USD do Nhật bản đầu tư với mục tiêu sản xuất các loại khóa kéo, các sản phẩm có liên quan, sản xuất nguyên phụ liệu dùng cho ngành may.

II. Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Trong 2 tháng đầu năm 2018, cả nước có 13 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 89,89 triệu USD, có 3 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm là 25,06 triệu USD. Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm xấp xỉ đạt 115 triệu USD.

Trong 2 tháng đầu năm 2018, Lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105 triệu USD, chiếm tới 91,3% tổng vốn đầu tư. Các dự án còn lại chủ yếu thuộc lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với 7 dự án, tổng vốn đầu tư bên Việt Nam là 7,25 triệu USD, chiếm 6,3% tổng vốn đầu tư. Một số ít dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú ăn uống, dịch vụ lưu trú và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ và thông tin truyền thông.

Các nước nhận đầu tư của Việt Nam trong 2 tháng năm 2018 là Lào, Canada, Nhật Bản, Đức, Campuchia, New Zealand, Thái Lan, Trung Quốc, Belize, Myanmar./.


File đính kèm:
FDI_2.2018.xls
Cục Đầu tư nước ngoài
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 848
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.