Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 09/02/2018-14:32:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định

Nội dung kiến nghị 1:

Cử tri cho rằng tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã thảo luận, phân tích kỹ thực trạng của tình hình quản lý đầu tư công. Tuy nhiên, cử tri tiếp tục mong muốn Chính phủ tập trung thực hiện các giải pháp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đầu tư công, nhất là đầu tư lãng phí, không hiệu quả. Đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng tăng cường rà soát lại một số dự án cấp bách ở các địa phương, có kế hoạch bổ sung vốn dự phòng cho các công trình quan trọng đã được duyệt và triển khai nhưng còn dang dở vì thiếu vốn để phát huy hiệu quả của các dự án.

Trả lời:

Trong năm 2017, thực hiện Nghị quyết 29/2016/QH14 ngày 14/11/2016 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Nghị quyết số 14/2016/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017, Chính phủ đã tập trung thực hiện các giải pháp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đầu tư công, nhất là đầu tư lãng phí, không hiệu quả. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đầu tư công, nhất là đầu tư lãng phí, không hiệu quả.

Về việc rà soát lại một số dự án cấp bách ở các địa phương, có kế hoạch bổ sung vốn dự phòng cho các công trình quan trọng đã được duyệt và triển khai thực hiện nhưng còn dang dở vì thiếu vốn để phát huy hiệu quả của các dự án: Tại văn bản số 467/TB-VPCP ngày 05/10/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về một số nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; theo đó, Phó Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo tại khoản 1 Mục II "Chưa xem xét sử dụng dự phòng chung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020". Do đó, về việc sử dụng nguồn dự phòng 10% vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương và nguồn dự phòng chung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tổng hợp báo cáo và xây dựng nguyên tắc, tiêu chí khi có chủ trương sử dụng nguồn vốn này.

Nội dung kiến nghị 2:

Cử tri kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017, bảo đảm thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2017; tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.

Trả lời:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017, bảo đảm thực hiện và giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công được giao năm 2017.

Về tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong thời gian qua Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung thanh tra chấp hành pháp luật về đầu tư công theo Luật Đầu tư công, tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước (theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 26/6/2013)…

Trong giai đoạn từ năm 2015-2017, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành 28 cuộc thanh tra về đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước. Nội dung chính của cuộc thanh tra chủ yếu gồm: công tác ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về phân cấp quản lý và sử dụng nguồn vốn; công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án của địa phương, công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quyết định đầu tư các dự án; công tác phân bổ, bố trí vốn đầu tư công tại địa phương; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản và giải pháp xử lý nợ đọng của địa phương; công tác giám sát, đánh giá đầu tư…

Qua thanh tra chuyên đề về đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, sai sót, từ đó có những kiến nghị điều chỉnh cơ chế, chính sách, ban hành văn bản, quản lý vốn đầu tư công, chấn chỉnh tình trạng dàn trải trong đầu tư và nợ đọng xây dựng cơ bản… Bên cạnh đó, kết quả thanh tra cũng đã kiến nghị, xử lý về kinh tế với tổng số tiền là 407,68 tỷ đồng./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 257
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.