Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 09/02/2018-14:44:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk

Nội dung kiến nghị 1:

Cử tri phản ánh vốn đầu tư làm đường giao thông tại các thôn, buôn đặc biệt khó khăn theo chương trình 135 còn quá thấp, chủ yếu là làm đường cấp phối, nhanh hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị Chính phủ tăng vốn đầu tư nhằm kiên cố hóa đường nông thôn ở các xã đặc biệt khó khăn.

Trả lời:

Trong giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã tạo điều kiện chủ động cho các địa phương tự phân bổ nguồn lực để thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững phù hợp với đặc điểm tình hình, khả năng nguồn lực của từng địa phương. Thủ tướng Chính phủ chỉ quy định những nguyên tắc, tiêu chí chung việc đầu tư cụ thể từng địa phương do các cấp chính quyền địa phương tự xác định và báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, đồng thời trong thông báo nguồn lực Chương trình cho các địa phương, Thủ tướng Chính phủ chỉ giao tổng số vốn của Chương trình, Dự án 30a và Chương trình 135, việc phân bổ chi tiết cho từng đối tượng dự án, mức vốn là do các địa phương chủ động quyết định.

Cụ thể, tại Điều 14 Quyết định 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là căn cứ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, khả năng tài chính và đặc điểm tình hình của địa phương, xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước cho các ngành, các cấp của địa phương báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 241
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.