Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2019
English
a A
Ngày 06/07/2018-15:19:00 PM
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (Xem tin ảnh)
(MPI) – Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2018 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 06/7/2018, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; lãnh đạo các đơn vị cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp và các đơn vị báo chí trong Bộ. Về phía khách mời có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trung cho biết, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, cải cách chính sách tiền lương. Đây là những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Trung yêu cầu, sau khi được tham gia học tập, quán triệt, các đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình để sớm triển khai đưa các nội dung của các nghị quyết đi vào đời sống thông qua việc xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà phổ biến nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Trần Hồng Hà trình bày nội dung của các nghị quyết. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Nghị quyết số 26-NQ/TW nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 02 trọng tâm và 05 đột phá nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nêu rõ 07 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Đồng thời, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng như phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII cũng đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với 11 nội dung cải cách và 05 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm mục tiêu cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Đồng chí Mai Ngọc Bích phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, để Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đi vào thực tiễn, ngay sau khi tiếp thu đầy đủ những nội dung của Nghị quyết, các Đảng bộ, Chi bộ thông qua những hình thức khác nhau phải phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên để mỗi cán bộ đảng viên có tư duy, hành động cụ thể nhằm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết tại đơn vị. Đồng thời mong muốn, các cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu, thảo luận để nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo những vấn đề mới trong các nghị quyết và so sánh với những nội dung trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các lĩnh vực. Từ đó, tạo ra được sự đồng thuận trong việc thực hiện tại cơ sở. Ngay sau khi Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng ủy cơ quan được ban hành, các đảng bộ, chi bộ phải xây dựng chương trình hành động của mình phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ được giao./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2454
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.