Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 11/07/2018-11:02:00 AM
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 101 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, dự thảo thông tư phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đăng tải toàn văn Dự thảo Thông tưhướng dẫn một số điều của Nghị định số 63/2018/NĐ-CP (thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 1/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 18/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư).

Để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị Quý Cơ quan:

1. Góp ý cụ thể đối với Dự thảo Thông tư đối với nội dung “vốn lưu động ban đầu để khai thác, vận hành dự án” quy định tại Khoản 5 Điều 3 Dự thảo Thông tư (thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018);

2. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc khác cần được hướng dẫn thêm tại Dự thảo Thông tư và đề xuất cụ thể phương án sửa đổi, bổ sung.

Ý kiến góp ý của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 30/7/2018 (đồng thời gửi file văn bản theo địa chỉ email: levantuan@mpi.gov.vn) để kịp thời tổng hợp, thực hiện./.


File đính kèm:
Dự_thảo_Thông_tư_hướng_dẫn_Nghị_định_số_63_2018_về_PPP.doc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 15053
  •  
Các tin đã đưa

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.