Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019
English
a A
Ngày 20/07/2018-08:46:00 AM
Rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020

(MPI) - Ngày 18/7/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công điện số 4930/CĐ-BKHĐT gửi các bộ, ngành, địa phương về việc rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020.
Công điện nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 238/TB-VPCP ngày 10/7/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4795/BKHDT-KTĐN ngày 13/7/2018 đề nghị các bộ, ngành trung ương, địa phương rà soát phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài từ ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 để hoàn thiện, báo cáo cấp có thầm quyền xem xét, quyết định. Thời hạn có văn bản trả lời và cập nhật kết quả trên Hệ thống thông tin về đầu tư và sử dụng vốn nhà nước (https://dautucong.mpi.gov.vn) là trước ngày 19/7/2018.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tiến độ trình cấp có thầm quyền phương án điều chỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu giải ngân của các dự án sử dụng vốn nước ngoài, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài từ NSTW giai đoạn 2016-2020 và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư phương án chậm nhất trước ngày 19/7/2018.
Theo văn bản số 4795/BKHDT-KTĐN, các bộ, ngành, địa phưởng rà soát lại toàn bộ thông tin, số liệu danh mục chương trình, dự án và mức vốn dự kiến điều chỉnh kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 theo căn cứ trên nguyên tắc, tiêu chí nêu tại văn bản số 3467/BKHĐT-KTĐN ngày 24/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó lưu ý các chương trình, dự án kết thúc và hoàn thành trong giai đoạn 2016- 2020, đặc biệt là các năm 2018, năm 2019; Các chương trình, dự án khẩn cấp, đặc thù; Các chương trình, dự án đã ký Hiệp định nhưng chưa được bố trì vốn trung hạn. Trường hợp phát hiện các thông tin, số liệu chưa chuẩn xác hoặc cần bổ sung, đề nghị có kiến nghị điều chỉnh cụ thể và sao gửi kèm theo các tài liệu liên quan để làm căn cứ điều chỉnh thông tin số liệu.
Đồng thời, phải có xác nhận cam kết, đảm bảo về tiến độ triển khai, thực hiện và khả năng giải ngân đối với từng chương trình, dự án đề nghị điều chỉnh (tăng hoặc giảm) kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020. Trong trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn nước ngoài trung hạn giai đoạn 2016- 2020 đề nghị bổ sung thêm, các bộ, ngành trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.
Về tiến độ triển khai, thực hiện, do thời gian gấp, đề nghị các bộ, ngành trưng ương và địa phương triển khai các nội dung nêu trên, cập nhật kết quả trên Hệ thống thông tin về đầu tư và sừ dụng vốn nhà nước (https://dautucong.mpi.gov.vn) và gửi văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 19/7/2018. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được trả lời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin được hiểu là các bộ, ngành và địa phương nhất trí với phương án đã tổng hợp và không xử lý nếu có đề xuất phát sinh sau này.
Các bộ, ngành trung ương và địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu báo cáo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp báo cáo gửi chậm so với thời gian quy định. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tế đối ngoại) để xem xét, phối hợp giải quyết./.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1363
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.