Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2019
English
a A
Ngày 07/08/2018-23:49:00 PM
Tạo thuận lợi tối đa cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo
(MPI) - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 đã quy định địa vị pháp lý và chức năng của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Điều 20 và giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Theo đó, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Nghị định quy định khung pháp lý về tổ chức và hoạt động của Quỹ. Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, ngày 07/8/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành góp ý dự thảo Nghị định.

Việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định khung pháp lý về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ) nhằm tạo khung pháp lý rõ ràng cho hoạt động của Quỹ. Đồng thời, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có cơ hội tiếp cận nguồn lực hỗ trợ, tuân thủ các quy định của hệ thống văn bản pháp luật, xác định được những vấn đề mà hệ thống pháp luật hiện tại của Việt Nam chưa điều chỉnh hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Theo Điều 20 của Luật, Quỹ thực hiện các chức năng cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo (Start-up), tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ DNNVV.

Dự thảo gồm 05 Chương, 30 Điều quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ và được áp dụng đối với Quỹ, các DNNVV và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ DNNVV.

Theo Dự thảo, điều kiện cho vay là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả; Bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án; Có khả năng hoàn trả vốn vay và đáp ứng được các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

Lãi suất cho vay của Quỹ không vượt quá 80% mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại, trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại có trên 50% vốn sở hữu nhà nước. Lãi suất cho vay được chia thành các mức khác nhau, được xác định theo thời hạn cho vay, lĩnh vực hoạt động hoặc xếp hạng mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp (nếu có).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự thảo Nghị định bám sát các quy định tại Điều 20 của Luật Hỗ trợ DNNVV, bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước. Đồng thời biểu dương Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rất tích cực phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng Dự thảo công phu, chất lượng. Đây là vấn đề mới và khó tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ đồng tình với ý kiến góp ý về quy định Quỹ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Quỹ áp dụng phương thức cho vay, tài trợ trực tiếp chứ không ủy thác cho vay DNNVV thông qua các ngân hàng thương mại. Vốn điều lệ do Ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ tối thiểu là 2.000 tỷ đồng và có thể tăng thêm tùy theo hoạt động của Quỹ.

Về vấn đề làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm ra quyết định cho vay trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục xây dựng quy định chặt chẽ về đối tượng cho vay, thủ tục, trình tự, thẩm quyền của Hội đồng xét duyệt của Quỹ để tăng cường minh bạch, giảm thiểu rủi ro khi cho vay, tài trợ. Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo mời các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học am hiểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia Hội đồng xét duyệt của Quỹ, bảo đảm tính hiệu quả, chuyên nghiệp trong thẩm định, ra quyết định cho vay, tài trợ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhanh chóng hoàn thiện Dự thảo, trình Chính phủ cho ý kiến ban hành vào cuối quý III/2018./.

Quỹ Phát triển DNNVV được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chức năng hỗ trợ DNNVV trên phạm vi toàn quốc. Cho đến thời điểm hiện tại, hoạt động của Quỹ đã đi vào vận hành ổn định, đúng quy định pháp luật và đã thu được một số kết quả ban đầu khả quan.

Tính đến hết tháng 5/2018 đã có trên 1.600 DNNVV tiếp cận trực tiếp với Quỹ và được hỗ trợ tư vấn về điều kiện, tiêu chí, hồ sơ, thủ tục vay vốn của Quỹ (chưa tính số lượng DNNVV tiếp cận thông tin qua hệ thống 4 ngân hàng thương mại nhận ủy thác từ Quỹ). Các DNNVV hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, phù hợp các tiêu chí, tiêu chuẩn và điều kiện vay vốn đã được Quỹ chuyển thông tin cho ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ thẩm định phương án vay vốn.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số vốn Quỹ đã chấp thuận ủy thác cho ngân hàng để giải ngân cho DNNVV là 149,8 tỷ đồng. Việc giải ngân cho DNNVV đạt yêu cầu được Quỹ và ngân hàng thực hiện theo tiến độ triển khai dự án và nhu cầu của DNNVV.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1342
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.