Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019
English
a A
Ngày 31/08/2018-16:58:00 PM
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và đánh giá giữa kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020
Công văn số 6092/BKHĐT-TH ngày 30/8/2018.
Căn cứ chương trình làm việc của Bộ Chính trị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện các báo cáo "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019" và "Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020" trình Bộ Chính trị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước 02 báo cáo nêu trên cùng các phụ lục kèm theo.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước nghiên cứu, cập nhật, bổ sung thêm các thông tin, số liệu, nhận định và góp ý hoặc sửa trực tiếp 02 báo cáo nêu trên, gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản và qua thư điện tử, địa chỉ: thktxh@mpi.gov.vn, trước ngày 04 tháng 9 năm 2018 đối với báo cáo "Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019" và trước ngày 05 tháng 9 năm 2018 đối với báo cáo "Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020" để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

File đính kèm:
CV6092.BKH.TH.doc
BC_5984Phu_lucDanhgiagiuakyKTXH2016.2020.xlsx
BC_5984BKHGiua_ky_KTXH_5_nam.doc
BC_5982KehoachKTXH2019.doc
BC_5982KehoachKTXH_2019_CPhu-PL.xlsx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2422
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.