Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019
English
a A
Ngày 20/09/2018-10:59:00 AM
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018
(MPI) – Ngày 14/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6453/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.

Theo công văn, về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, các bộ, ngành và địa phương đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của đơn vị mình trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của đơn vị mình trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018.

Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018, các bộ, ngành và địa phương báo cáo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực và tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn của địa phương trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, những diễn biến mới phát sinh trong tháng 9 và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cần triển khai trong thời gian tới (nếu có).

Trong đó, lưu ý thực hiện một số nội dung về đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh (bao gồm sản xuất các sản phẩm chủ yếu) và phát triển các ngành, lĩnh vực trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 01/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kết quả 9 tháng đầu năm dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (bao gồm sản xuất các sản phẩm chủ yếu) và phát triển các ngành, lĩnh vực Quý IV và cả năm 2018; kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương chuẩn bị các nội dung nêu trên, kèm theo đầy đủ thông tin, số liệu báo cáo theo các Phụ lục đính kèm (nếu có). Báo cáo bằng văn bản và qua thư điện tử, địa chỉ: thktxh@mpi.gov.vn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất trong ngày 24 tháng 9 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018./.


File đính kèm:
6453.BKHĐT-TH.doc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 919
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.