Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 09/09/2018-11:15:00 AM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2018 tỉnh Phú Thọ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Đến nay, tổng diện tích gieo cấy lúa ước đạt 27,8 ngàn ha, so với cùng kỳ năm 2017 giảm 7,4%; diện tích gieo trồng ngô vụ mùa ước đạt 3,6 ngàn ha, giảm 12,6%; diện tích khoai lang gieo trồng ước tính đạt 300,1 ha, giảm 11,8%; diện tích rau xanh gieo trồng ước tính đạt 3,7 ngàn ha, giảm 1,4%; diện tích đỗ đậu các loại gieo trồng ước tính đạt 252,4 ha, giảm 14,3%; diện tích cây lạc gieo trồng ước tính đạt 735,9 ha, giảm 5,1%;…

Tuy bị ảnh hưởng của thời tiết, trong những ngày giữa và cuối tháng 7, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn kéo dài, cộng với sự xuất hiện rải rác một số loại sâu bệnh gây hại nhẹ trên cây lúa như: sâu cuốn lá nhỏ, chuột, khô vằn,... nhưng nhìn chung các loại cây trồng vụ mùa trên địa bàn tỉnh năm nay sinh trưởng và phát triển tốt. Trước tình hình đó, ngành chức năng đã chỉ đạo bà con nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng, khắc phục thiên tai, phòng trừ các ổ sâu bệnh.

Trong tháng, trên địa bàn toàn tỉnh không xuất hiện dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm;… Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 64,7 ngàn con; tổng đàn bò ước đạt 118,5 ngàn con; tổng đàn lợn ước đạt 778,3 ngàn con; tổng đàn gia cầm ước đạt 14,1 triệu con, trong đó tổng đàn gà ước đạt 12,2 triệu con. Đàn gia cầm phát triển mạnh nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong những tháng cuối năm.

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng chủ yếu tập trung vào chăm sóc diện tích rừng trồng mới. Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung toàn tỉnh tính đến hết tháng 8/2018 ước đạt 9.906,7 ha tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác toàn tỉnh đến hết tháng 8/2018 ước đạt 393,7 ngàn m3 tăng 10,2% so với cùng kỳ (riêng sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 63,4 nghìn m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 49,3 nghìn ste (riêng sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 8,2 nghìn ste);…

Tổng diện tích mặt nước thực tế nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 10,4 nghìn ha, tăng 0,8 ngàn ha so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là do diện tích lúa ở các vùng lầy trũng không cấy được lúa mùa đã chuyển đổi sang nuôi thả cá vụ. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác tính từ đầu năm ước đạt 19,7 nghìn tấn tăng 3% (riêng tháng 8/2018 sản lượng thủy sản ước đạt 2,5 nghìn tấn).

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 8/2018 tăng 1,46% so với tháng trước và tăng 7,37% so với tháng 8 năm 2017. Cụ thể từng nhóm ngành như sau:

Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng giảm 6,27% so với tháng trước và giảm 26,33% so với tháng cùng kỳ.

Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,64% so với tháng trước và tăng 8,30% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, một số nhóm ngành sản xuất tăng so với tháng trước cũng như tháng cùng kỳ như: Sản xuất chế biến thực phẩm (tăng 21,22% và 2,35%); Dệt (tăng 1,49% và 1,88%); Sản xuất trang phục (tăng 11,39% và 25,67%); Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (tăng 1,1% và 18,56%); In, sao chép bản ghi các loại (tăng 0% và 7,56%); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (tăng 2,67% và 13,55%); Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (tăng 4,57% và 15,28%); Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (tăng 0,36% và 11,78%); Sản xuất thiết bị điện (tăng 11,11% và 138,1%); Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị (tăng 7,53% và 33,8%);…

Nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí tăng 1,53% so với tháng trước và tăng 10,26% so với tháng cùng kỳ.

Nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,46% so với tháng trước và tăng 2,64% so với tháng cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 9,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp khai khoáng giảm 8,81%; nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,23%; nhóm ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí tăng 9,10% và nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,50%;...

Chỉ số tiêu thụ nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8/2018 có mức tiêu thụ giảm 12,51% so với tháng cùng kỳ, trong đó các ngành tiêu thụ giảm so với tháng cùng kỳ gồm: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 85,97%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 19,51%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 13,29%; Sản xuất chế biến thực phẩm giảm 7,82%; Dệt giảm 4,1%;....

Chỉ số tồn kho nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8/2018 tăng 17,24% so với tháng cùng kỳ, trong đó Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 6,6 lần; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 2,8 lần; Sản xuất trang phục tăng 2,7 lần; Sản xuất thiết bị điện tăng 2,3 lần; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 67,29%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 57,6%; Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 27,83%; Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 21,33%;...

3. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trong tháng ước đạt 367,5 tỷ đồng, tăng 45,8% so với tháng cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 260,7 tỷ đồng, tăng 45,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 80,1 tỷ đồng, tăng 63,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 26,7 tỷ đồng, tăng 11,2%.

Một số công trình có giá trị đầu tư đạt khá trong tháng gồm: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 314 đoạn Thanh Ba - Hương Xạ huyện Hạ Hòa ước đạt 28,7 tỷ đồng; Dự án Hoàn thiện tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan Trung tâm lễ hội Khu DTLS Đền Hùng ước đạt 24 tỷ đồng; Công trình đường quốc lộ 70B đi Thị trấn Hạ Hòa - Huyện Hạ Hòa ước đạt 18 tỷ đồng; Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ (WB7) tại huyện Tam Nông Thanh Thủy ước đạt 16,3 tỷ đồng; Xây dựng nút IC 11 tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai ước đạt 13 tỷ đồng;...

Tính chung 8 tháng, tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 2.096,1 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 1.436,8 tỷ đồng, tăng 5,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 494,6 tỷ đồng, tăng 32,3% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã 164,7 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ.

4. Thương mại, dịch vụ, giá cả

a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 8/2018 ước đạt2.329,1 tỷ đồng, tăng 10,5% so với tháng cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế, kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 2.118,4 tỷ đồng, chiếm 91% tổng mức và tăng 11,6%; kinh tế nhà nước ước đạt 191,6 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng mức, giảm 0,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 19 tỷ đồng, tăng 5,7%. Phân theo ngành kinh doanh, doanh thu bán lẻ chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 87,3%), ước đạt 2.033,6 tỷ đồng, tăng 10,4%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 201,7 tỷ đồng, tăng 9,2%;…

Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 17.786,9 tỷ đồng, tăng 10,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ ước đạt 15.540,2 tỷ đồng, tăng 10,7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 1.521,6 tỷ đồng, tăng 9,1%;...

b) Chỉ số giá (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2018 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 2,83% so với tháng 12 năm trước (sau 8 tháng), tăng 4,27% so với tháng cùng kỳ (sau 12 tháng).

Các yếu tố làm tăng chỉ số giá tháng này so với tháng trước bao gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 0,48%); Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và VLXD (tăng 0,36%); Giáo dục (tăng 0,2%); Giao thông (tăng 0,18%); Văn hoá, giải trí và du lịch (tăng 0,08%); Đồ uống và thuốc lá (tăng 0,01%);...

Chỉ số giá Vàng tháng 8/2018 so với tháng trước giảm 1,10%, giá bán bình quân trong tháng 3.501 ngàn đồng/chỉ. Chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 0,59%, giá bán bình quân trong tháng 23.211 VNĐ/USD.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 3,97% so với cùng kỳ, nguyên nhân do tác động chủ yếu từ các nhóm: Thuốc và dịch vụ y tế (tăng 12,21%); Giao thông (tăng 6,39%); Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 5,07%); Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và VLXD (tăng 3,77%);…

c) Vận tải hàng hoá và hành khách

Tổng doanh thu vận tải tháng 8/2018 ước đạt 395,6 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng cùng kỳ. Trong đó doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 321,6 tỷ đồng, tăng 9,2%; doanh thu vận tải hành khách ước đạt 44,9 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với tháng cùng kỳ;...

Sản lượng vận tải hàng hoá ước đạt 5.725 nghìn tấn, tăng 92,5% so tháng cùng kỳ; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 211.080 nghìn tấn.km, tăng 75%. Sản lượng vận tải hành khách đường bộ ước đạt 585 nghìn hành khách, giảm 1,1%; sản lượng luân chuyển hành khách ước đạt 70.967 nghìn hành khách.km, tăng 4,2%.

Tính chung 8 tháng, sản lượng vận tải hàng hoá ước đạt 34.516 nghìn tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 1.579, 2 triệu tấn.km, tăng 9,4%. Sản lượng vận tải hành khách đường bộ ước đạt 4.743 nghìn hành khách, bằng 498,2 triệu hành khách.km luân chuyển. So với cùng kỳ năm trước tăng 12,1% về số lượng hành khách vận chuyển và tăng 13,3% về km luân chuyển.

5. Một số vấn đề xã hội

a) Tình hình giáo dục

Đến nay, ngành Giáo dục đã hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 theo Kế hoạch đã được phê duyệt; Chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác tổng kết năm học 2017-2018 và hướng dẫn chuẩn bị năm học mới 2018-2019; Phối hợp Sở Văn hóa Thể thao triển khai Kế hoạch truyền dạy hát Xoan cho giáo viên âm nhạc các trường TH, THCS; tham gia Giải bóng đá HKPĐ học sinh TH và THCS toàn quốc Cúp Milo lần thứ XVI - 2018 toàn quốc được tổ chức tại Quảng Trị.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ; Ngày tựu trường đối với các cấp học là ngày 20/8/2018, ngày khai giảng đối với các cấp học là ngày 05/9/2018, ngày bắt đầu học kỳ I đối với Mầm non, Tiểu học và Giáo dục thường xuyên là 05/9/2018, đối với cấp Trung học cở sở và Trung học phổ thông là ngày 27/8/2018, kết thúc năm học trước 31/5/2019.

b) Tình hình y tế

Đầu tháng 8/2018 cơ quan y tế tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra xét nghiệm tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn phát hiện 42 trường hợp nhiễm mới HIV, hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trong tháng 7, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ ngộ độc lá cây Hoa chuông tại xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng với tổng số 5 người mắc (không có người tử vong), ngoài ra có 3 cá mắc ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ. Tính đến hết tháng 07/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 10 người mắc và 43 ca mắc ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ.

Tính đến hết tháng 7/2018, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 8.815 cơ sở, kết quả có 83,85% cơ sở đạt tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng trong tháng 7 đã kiểm tra 662 cơ sở, trong đó có 83,53% số cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP.

c) Hoạt động văn hóa, thể thao

Trong kỳ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan và biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 2/9/2018); 73 năm ngày thành lập ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945-28/8/2018);…

Tổ chức “Đợt phim kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh 02/9 (2/9/1945-2/9/2018)” với 184 buổi, phục vụ khoảng 34.150 lượt người xem tại 90 điểm chiếu, của 34 xã, trên địa bàn 6 huyện miền núi.

Trưng bày tư liệu kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9;73 năm thành lập ngành Văn hóa Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2018) và các tài liệu có nội dung về thực hành tiết kiệm chống lãng phí với gần 1.000 tư liệu thu hút trên 1.000 lượt bạn đọc tới thăm quan và tra cứu thông tin.

Tổ chức tốt Giải vô địch Bóng bàn, Cầu lông tỉnh Phú Thọ năm 2018 với sự tham gia của 116 vận động viên đến từ 16 huyện, thành, thị và các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

d) Tình hình tai nạn, vi phạm giao thông

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh, kỳ tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 5 vụ va chạm giao thông làm 7 người chết và 5 người bị thương. Tính từ kỳ tháng 1 đến hết kỳ tháng 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông và 25 vụ va chạm giao thông làm 37 người chết và 39 người bị thương.

Cộng dồn từ kỳ tháng 1 đến hết kỳ tháng 8 năm 2018, lực lượng cảnh sát giao thông - Công an tỉnh đã kiểm tra xử lý 68.044 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt trên 45 tỷ đồng. Riêng kỳ tháng 8 (từ ngày 16/6-15/7/2018) lập biên bản xử lý 8.000 trường hợp, xử phạt trên 5,3 tỷ đồng.

e) Tình hình thiên tai

Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ (đợt 1 từ ngày 16/7/2018 đến 22/7/2018, và đợt 2 từ ngày 27/7/2018 đến 29/7/2018), các huyện Thanh Sơn, Cẩm Khê, Thanh Thuỷ, Tam Nông, Yên Lập và Hạ Hoà đã bị thiệt hại đáng kể, cụ thể: hơn 5 ngàn hộ bị ngập nước; hơn 2 ngàn hộ phải di dời khẩn cấp; hơn 3 ngàn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng (trong đó hơn 1.500 ha lúa; hơn 800 ha rau, hoa màu bị mất trắng); hơn 4 ngàn gia súc, hơn 200 ngàn gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 1 ngàn ha ao cá bị tràn bờ, vỡ bờ, 134 lồng cá bị chết;… Tổng giá trị thiệt hại 2 đợt mưa lũ ước tính hơn 500 tỷ đồng.

f) Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường

Tình hình cháy nổ: Từ ngày 17/7/2018 đến 16/8/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra xảy ra 2 vụ cháy (Thành phố Việt Trì xảy ra 1 vụ; huyện Tam Nông xảy ra 1 vụ), thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 60 triệu đồng. Tính từ ngày 17/12/2017 đến ngày 16/8/2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ cháy, 2 vụ nổ, làm 7 người bị thương, thiệt hại ước tính 5.623,3 triệu đồng.

Tình hình vi phạm môi trường: Từ ngày 17/7/2018 đến ngày 16/8/2018, lực lượng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 40 vụ vi phạm môi trường, xử phạt 2.453 triệu đồng. Tình từ ngày 17/12/2017 đến ngày 16/08/2018, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và xử lý 334 vụ vi phạm môi trường, với tổng số tiền xử phạt là 10.781,5 triệu đồng./.


Website UBND tỉnh Phú Thọ

  • Tổng số lượt xem: 734
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.