Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 06/10/2018-15:35:00 PM
Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
(MPI) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong quý III năm 2018, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tích cực triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
Ảnh minh họa: Nguồn MPI

Theo đó, về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, chính sách nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Đồng thời, ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg ngày 03/8/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng.

Các bộ, ngành tiếp tục chú trọng việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm mạnh mẽ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, không hiệu quả theo tinh thần của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong quý III/2018.

Tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính cụ thể, dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, để truyền tải những chính sách, kết quả cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và xã hội. Việc thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên các Cổng/Trang thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương tiếp tục được duy trì, cung cấp thông tin đa dạng, kịp thời đến người dân, doanh nghiệp. Bản tin điện tử cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ duy trì phát hành hằng tuần gửi tới các thành viên Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương.

Chủ trương khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP đã và đang lan tỏa rộng rãi ở nhiều địa phương. Đặc biệt, một số địa phương đã rất chủ động xây dựng kế hoạch nhằm triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tính đến tháng 9/2018, có 15 địa phương đã xây dựng kế hoạch, đề án hỗ trợ DNNVV, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp như: Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Bình Dương, Sóc Trăng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng,…

Về cơ chế tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp, bên cạnh các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV, trong quý III/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định bổ sung quy định đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Theo đó, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa phương nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Đây là căn cứ để xác định đối tượng DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Luật hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Về bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế thị trường. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nguồn vốn tín dụng đã được khơi thông và tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế. Đến ngày 22/8/2018, tín dụng tăng 8,54% so với cuối năm 2017, trong đó tín dụng VND tăng 8,64%, tín dụng ngoại tệ tăng 7,43%. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nhằm triển khai hiệu quả Luật hỗ trợ DNNVV và Chỉ thị số 15/CT-TTg, trong quý III/2018, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 6627/NHNN-TD ngày 04/9/2018 gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên trong đó có các DNNVV. Đồng thời, đang dự thảo Thông tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ, dự kiến ban hành trong quý IV/2018.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ. Theo đó, Quỹ Phát triển DNNVV là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và không vì mục tiêu lợi nhuận. Dự kiến dự thảo Nghị định được trình Chính phủ ban hành trong quý IV/2018.

Nhìn chung, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động và tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg. Tính đến quý III/2018, 80% tổng số các nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực triển khai nhưng phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và thực thi, giữa kỳ vọng và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tiếp tục có các phản ánh, kiến nghị liên quan tới thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, thanh tra kiểm tra chuyên ngành, khó tiếp cận với các chính sách ưu đãi của Nhà nước...

Bên cạnh đó, sự quan tâm và nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 35/NQ-CP chưa đầy đủ, sâu sắc, dẫn đến việc triển khai Nghị quyết chưa quyết liệt, hiệu quả. Tính hết ngày 26/9/2018, có 13 Bộ, ngành và 11/63 địa phương gửi báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP. Sự phối hợp giữa một số bộ, ngành, giữa trung ương và địa phương trong triển khai Nghị quyết chưa tốt. Quá trình ban hành và thực thi chính sách chưa lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, một bộ phận công chức có chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, thiếu thực tế, cứng nhắc trong vận dụng chính sách.

Theo Báo cáo, cộng đồng doanh nghiệp đang quan tâm và có nhiều kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: việc hướng dẫn áp dụng các quy định về ưu đãi thuế, ưu đãi tín dụng cho đối tượng DNNVV theo quy định tại Luật hỗ trợ DNNVV; Chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp chưa đủ hấp dẫn, cần có mức hỗ trợ đủ hấp dẫn các hộ kinh doanh. Do vậy, cần đẩy mạnh hướng dẫn quy trình, thủ tục chuyển đổi sang doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh. Đồng thời, trao đổi và thống nhất giữa các cơ quan thuế và đăng ký kinh doanh ở cấp địa phương về việc áp dụng các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Về vấn đề rà soát, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không cần thiết, bất hợp lý, các bộ, ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời cho doanh nghiệp về các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Bên cạnh đó, các vấn đề về tiếp cận đất đai, tăng cường thực hiện hướng dẫn doanh nghiệp về quy trình tiếp cận các khoản tín dụng ưu đãi, đặc biệt là vay vốn tín dụng không cần tài sản đảm bảo trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 vào quản lý, tạo sự minh bạch; tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai, thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để không làm chậm chễ, cản trở các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã được ban hành... cũng đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 11406
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.