Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 08/10/2018-17:03:00 PM
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018
(MPI) – Ngày 06/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018.
Ảnh minh họa: Nguồn MPI
Theo Nghị quyết, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực. Cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng đi vào thực chất hơn. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Thị trường tiền tệ, tín dụng chứng khoán phát triển ổn định. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III năm 2018 duy trì đà tăng cao, ước đạt 6,88%; 9 tháng ước đạt 6,98%, cao nhất so với cùng kỳ trong 07 năm qua…
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nước ta còn gặp không ít khó khăn, thách thức như: ảnh hưởng của Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc, rủi ro tỷ giá, lãi suất gia tăng, căng thẳng địa chính trị diễn biến khó lường, khoa học công nghệ và cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta trên nhiều phương diện. Áp lực lạm phát vẫn còn hiện hữu, tốc độ tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài có xu hướng giảm,…
Để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo thế và lực tốt hơn cho đất nước vào những năm cuối nhiệm kỳ, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương không chủ quan, lơ là, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình trong nước và thế giới, kịp thời có đối sách phù hợp. Đồng thời, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, các Nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cao trách nhiệm cá nhân, tập trung chỉ đạo, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ về xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo chuyên biến rõ nét trong những tháng còn lại của năm 2018.

Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp điều hành cụ thể, trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, làmđầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án lớn, công trình quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia, kiên quyết không gia hạn, chuyển tiếp đối với các dự án giải ngân chậm tiến độ. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đánh giá cơ hội, đề xuất giải pháp để đón đầu làn sóng chuyển dịch đầu tư. Khẩn trương hoàn thành Chiến lược quốc gia về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Về Báo cáo sơ kết cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020, Báo cáo xây dựng khung chỉ tiêu giám sát, đánh giá quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020 và kết quả đánh giá thí điểm giai đoạn 2016-2018, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ rà soát, tổng hợp 02 Báo cáo thành 01 Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghịquyết số24/2016/QH13 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 6.

Về Đề án mô hình kinh tế chia sẻ, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Đề án và đề xuất Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tại Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2018. Trong đó, lưu ý các giải pháp hoàn thiện khung khổ pháp lý hiện hành và tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp về khung khổ pháp lý chung cho mô hình kinh tế chia sẻ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát, đánh giá các hình thức thể hiện trong thực tiễn của mô hình kinh tế chia sẻ và yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất về khung khổ pháp lý chung cho mô hình này.

Về xử lý vướng mắc cơ chế chovay lại của các dự án ODA, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư, văn kiện dự án, bảo đảm kịp tiến độ đàm phán với ADB. Trường hợp có vướng mắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Tài chính chủ trì rà soát danh mục các dự án ODA đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án, nếu có vướng mắc về tỷ lệ vay lại trong quá trình phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp do có sự khác nhau trong Luật đầu tư và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian trước năm 2014, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát các trường hợp vướng mắc của doanh nghiệp do có sự khác nhau giữa Luật đầu tư và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian trước năm 2014 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cơ cấu lại nền kinh tế, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, khả năng chống chịu của nền kinh tế. Đồng thời, thúc đẩy phát triển các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. Tăng năng lực cạnh tranh của các đô thị và coi khoa học công nghệ là động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động nâng cao năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương, nhất là xây dựng khung pháp lý, quản lý hiệu quả các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ thông tin./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1321
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.