Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 18/10/2018-09:50:00 AM
Công bố thông tin thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; tăng, giảm vốn góp của quỹ; gia hạn thời gian hoạt động của quỹ; thanh lý, giải thể quỹ và kết quả giải thể quỹ trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
a) Trình tự thực hiện:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thành lập và hoạt động của quỹ hợp lệ/Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo hợp lệ/ Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ hợp lệ/Thông báo thanh lý, giải thể quỹ hợp lệ/Hoàn tất việc giải thể quỹ công ty thực hiện quản lý quỹ công bố thông tin về việc thành lập quỹ /Tăng giảm, vốn góp của quỹ/Gia hạn thời gian hoạt động của quỹ/Thanh lý, giải thể quỹ/Hoàn tất thanh lý, phân phối và giải thể quỹ trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử (sau đây gọi chung là Cổng thông tin điện tử) của công ty thực hiện quản lý quỹ và gửi bản sao Thông báo thành lập quỹ/ bản sao Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ/ bản sao Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ/ bản sao Thông báo thanh lý, giải thể quỹ/ Thông báo Kết quả giải thể quỹ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
(Đối với trường hợp thành lập quỹ: Quỹ chỉ được hoạt động sau khi thông tin của quỹ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).
b) Cách thức thực hiện:Gửi thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
c) Thành phần hồ sơ:
Bản sao Thông báo thành lập quỹ/ hoặc bản sao Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ/ hoặc bản sao Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ/ hoặc bản sao Thông báo thanh lý, giải thể quỹ/ hoặc Thông báo hoàn tất việc giải thể quỹ Theo mẫu số 04 Thông báo về việc giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo ban hành kèm theo Nghị định 38/2018/NĐ-CP.
d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
đ) Thời hạn giải quyết: Chưa quy định.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin về việc thành lập quỹ /Tăng, giảm vốn góp của quỹ/Gia hạn thời gian hoạt động của quỹ/Thanh lý, giải thể và hoàn tất việc giải thể quỹ được cập nhật và công khai trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
i) Lệ phí: Không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đối với trường hợp thông báo hoàn tất việc giải thể quỹ: Theo mẫu số 04 Thông báo về việc giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo ban hành kèm theo Nghị định 38/2018/NĐ-CP.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;
- Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo./.

File đính kèm:
Mau_04.docx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 823
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.